Ετικέτα: καμπαρέ

Επίσκεψη στα καμπαρέ της Σμύρνης το 1887

Η ιστορία της Σμύρνης είναι ένα ιδεολογικά φορτισμένο πεδίο έρευνας που διαχρονικά καλεί τον ιστορικό να το προσεγγίζει αν όχι με εθνική μεροληψία σίγουρα...