Ετικέτα: Λαμιακός Πόλεμος

Ανόητος εμφύλιος στο όνομα της ελευθερίας... Λαμιακός Πόλεμος

Ο Λαμιακός Πόλεμος (323 – 322 π.Χ.) ξέσπασε αμέσως μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αποτελούσε δε μια απόπειρα των τοπικιστικών δυνάμεων της Ελλάδας...