Ετικέτα: LIVEX 2019

Ασκήσεις ΤΑΛΩΣ & LIVEX 2019: Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων ΕΕ

Ολοκληρώθηκαν οι τακτικές ασκήσεις άνευ στρατευμάτων «ΤΑΛΩΣ-19» και μετά στρατευμάτων «LIVEX-19» που διοργανώθηκαν από το Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΕΕΕ - European...