Ετικέτα: μετάδοση πληροφοριών

Όλες οι γλώσσες της Γης μεταφέρουν πληροφορίες με τον ίδιο ρυθμό...

Είτε μιλάει κανείς με ρυθμό πολυβόλου, όπως οι Έλληνες ή οι Ιταλοί, είτε χελώνας όπως οι Γερμανοί, μεταφέρει τελικά με την ομιλία του τις...