Ετικέτα: Murat Yetkin

"Turkey is not bluffing, it is ready for war"!

"In fact, Turkey had already proven that it would afford any conflict for its rights in Cyprus and the Eastern Mediterranean, and it was...

«Η Τουρκία δεν μπλοφάρει, είναι έτοιμη για πόλεμο»!

«Στην πραγματικότητα, η Τουρκία είχε ήδη αποδείξει ότι θα μπορούσε να αντέξει οποιαδήποτε σύγκρουση για τα δικαιώματά της στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο,...