Ετικέτα: PANDORA Cyber Defence Platform for Real-Time Threat Hunting

PANDORA: Η Space Hellas επικεφαλής της κυβερνοάμυνας της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προς χρηματοδότηση την πρόταση που υπέβαλε η Space Hellas, ως επικεφαλής σύμπραξης 15 φορέων, για ένα νέο φιλόδοξο έργο έρευνας...