Ετικέτα: «μπλοκ Ιωάννινα»

Υδρογονάνθρακες στο "μπλοκ Ιωάννινα" - Καθυστερήσεις και προσδοκίες

Σε μια εποχή όπου η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη, η έρευνα για υδρογονάνθρακες αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο του ενεργειακού μίγματος...