Ετικέτα: «Ορίζοντες Ηπείρου»

"Γέφυρα στο Μέλλον": Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της Ηπείρου

Μια ολοκληρωμένη ανατρεπτική πρόταση για την σωτηρία της φτωχότερης περιφέρειας της ΕΕ, της Ηπείρου, με τη δημιουργία Περιφερειακής Διακυβέρνησης Ειδικού Σκοπού, καθώς και Ειδικού...