Ετικέτα: «πανδημική κατοικία»

Το αποτύπωμα της πανδημίας στην αρχιτεκτονική – Σπίτια "φιλικές φυλακές"

Στον εικοστό πρώτο αιώνα θα εμφανιστούν πιθανότατα πανδημίες, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι ερευνητές (Medina 2016), η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Shindo & Briand 2012), αλλά και...
error: Content is protected - You are npot allowed to republish it!!