Ετικέτα: σάρισσα

Οι «απόγονοι» της Μακεδονικής φάλαγγας σε Βυζάντιο – Δύση

Η επανεισαγωγή της σάρισσας στο ελληνικό οπλοστάσιο στα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνα από τον Φίλιππο - κατ’ άλλους από τους Επαμεινώνδα και Πελοπίδα...

Σάρισσα, η «βασίλισσα» της μάχης: Από προϊστορία μέχρι Ναπολέοντα

Η σάρισσα ήταν ένα μεγάλου μήκους δόρυ. Γεννήθηκε πολύ νωρίς, ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους και εξόπλισε τους Μυνωίτες και πρώιμους Αχαιούς πεζούς με...

Η μακεδονική φάλαγγα… Το «μυστικό» όπλο των Ελλήνων

Η Μακεδονική Φάλαγγα, είχε, ως σχηματισμός, καταλυτική επίδραση στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία, επηρεάζοντας την σκέψη μεγάλων στρατηγών μέχρι και τον 18ο αιώνα. Αν και...