Ετικέτα: Scope Rating

Αναβάθμιση ελληνικού αξιόχρεου από οίκο Scope Rating

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας σε Β+ από Β-, μεταβάλλοντας παράλληλα τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές. Ο οίκος...