Ετικέτα: Scots Greys

“Με την σπάθη από το σαγόνι ως τα δόντια…” Scots Greys-Βατερλό

Το σύνταγμα των Royal Scots Greys ήταν ένα από τα αρχαιότερα του Βρετανικού Στρατού. Ιδρύθηκε το 1678. Πολέμησε στον Πόλεμο Μεγάλης Συμμαχίας, της Ισπανικής...