Ετικέτα: TARGET2

Τί σπρώχνει τη Γερμανία έξω από την Ευρωζώνη

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κόλμερ  -  Όπως με την συνθήκη Σένγκεν, έτσι και με εκείνη του Μάαστριχτ, η Γερμανία είναι πιθανότερο πρώτη να την καταλύσει. Όσο...

Πώς η Γερμανία ιδιοποιείται 84 δισ κάθε χρόνο

του Βέργου Κωνσταντίνου*  -  Αν υπάρχει μία χώρα η οποία έχει κυριολεκτικά κατακλέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, και το κάθε κράτος χωριστά, αυτή...