Ετικέτα: Type II error

Type II error, ή πως να ποινικοποιήσεις την άλλη άποψη στην Ελλάδα

Κατά την διαδικασία προβλέψεων, στατιστικών και ελέγχου υποθέσεων πραγματοποιούμε πολύ συχνά λάθη τύπου ΙΙ. Σύμφωνα με αυτή την κατηγορία λαθών δεν μπορούμε να απορρίψουμε...