Ετικέτα: Βασίλειο Μακεδονίας

Στρατός… σαν μπαλέτο! Ο Αλέξανδρος τσακίζει τους άρπαγες Ιλλυριούς

Θα ήταν ιεροσυλία, πράγματι, να πει κανείς κάτι για τις στρατηγικές και τακτικές ικανότητες του μεγάλου των Ελλήνων στρατηλάτη Αλεξάνδρου. Η εκστρατεία του κατά...

Ανόητος εμφύλιος στο όνομα της ελευθερίας... Λαμιακός Πόλεμος

Ο Λαμιακός Πόλεμος (323 – 322 π.Χ.) ξέσπασε αμέσως μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αποτελούσε δε μια απόπειρα των τοπικιστικών δυνάμεων της Ελλάδας...