Ετικέτα: World Economic Forum

Ένα ευχέλαιο για τον ιδιωτικό τομέα

Είναι αλήθεια πως ποτέ στην Ελλάδα ο ιδιωτικός τομέας δεν απήλαυσε ένα θεσμικό, φορολογικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο ανάλογο με εκείνο των ανταγωνιστών του, με...