Για το πραξικόπημα και τις εκκαθαρίσεις στην Τουρκία (Κόντρα 20-07-2016 Δ)

Σταύρος Λυγερός
1