Υπάρχει «κόφτης» και για τις συντάξεις

Σάββας Ρομπόλης
3