Αναλαμβάνουν και την ιδιοκτησία του μνημονίου

Κώστας Μελάς
2