Αρχαιολογικά ευρήματα για τον πολιτισμό της Κοιλάδας του Ινδού

-
95

Αρχαιολόγοι έκαναν πρόσφατα μια σημαντική ανακάλυψη στα εδάφη της Ινδίας. Σε ένα αρχαίο νεκροταφείο δίπλα στην πόλη Haryana, βρέθηκαν λείψανα και πήλινα σκεύη. Τα ευρήματα φαίνεται να ανήκουν στον πολιτισμό της κοιλάδας του Ινδού. Πρόκειται για έναν πολιτισμό της εποχής του Χαλκού που θεωρείται μεγαλύτερος ακόμα και από αυτόν της Αρχαίας Αιγύπτου.