Έξοδος από το Μνημόνιο, όχι από την επιτήρηση

Κώστας Μελάς323


+100%-

Τον Αύγουστο έχουμε το τέλος του προγράμματος και αυτού του μνημονίου, όχι όμως και της επιτήρησης η μορφή της οποίας θα καθοριστεί από τις συζητήσεις αυτό το δίμηνο.

bookmark icon