Ένα σημαντικό ντοκιμαντέρ για τους Έλληνες της Αιγύπτου

-
169

Η μακρά ιστορία των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας παρουσιάζεται από το αραβικό μέσο Al Monitor.