Γερμανική VS Ιταλική τεχνολογία…

-
2

Κάθε εταιρία με τις τεχνολογίες της. Και κάθε λαός με τις… εναλλακτικές του…