Γνωρίζουν οι Έλληνες αρχαία ελληνικά;

-
105

Πόσοι από τους Έλληνες γνωρίζουν αρχαία ελληνικά; Το κανάλι Easy Languages βγήκε στο δρόμο και ρώτησε μερικά άτομα αν μπορούν να καταλάβουν την αρχαία ελληνική γλώσσα. Όσοι ρωτήθηκαν υποστήριξαν ότι έχουν να ασχοληθούν με τα αρχαία από το σχολείο, ενώ οι περισσότεροι είπαν ότι με δυσκολία θα μπορούσαν να μεταφράσουν ένα κείμενο στα αρχαία ελληνικά.