Ο εσωτερικός ωκεανός που ελέγχει τα πολεμικά σκάφη των ΗΠΑ

-
316

Ο εσωτερικός ωκεανός με το όνομα MASK βρίσκεται στο Naval Surface Warfare Center στο Maryland. Πρόκειται για μια δεξαμενή που χωράει 12 εκατομμύρια γαλόνια νερού και μπορεί να αναπαράγει οποιαδήποτε κατάσταση των κυμάτων στον κόσμο. Αυτός ο εσωτερικός ωκεανός είναι ιδανικός για τον έλεγχο του εξοπλισμού των πλοίων του στρατού αλλά και των ίδιων των σκαφών.