Οι 10 πολυτελέστερες φυλακές στον κόσμο

-
189

Η οικονομική κρίση έχει γονατίσει τα περισσότερα νοικοκυριά στην Ελλάδα, ενώ η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει συνεχείς τριγμούς τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά, πολλές φυλακές σε διάφορες χώρες του κόσμου αποφασίζουν να επενδύσουν σε έναν εναλλακτικό τομέα: αυτόν της φυλακής. Αυτές οι 10 φυλακές είναι πολυτελέστατες, παρέχοντας στους κρατούμενους υπηρεσίες που προκαλούν έκπληξη.