Οι μικροσκοπικές μακέτες που μιμούνται την πραγματικότητα

-
97
Οι μικροσκοπικές μακέτες που μιμούνται την πραγματικότητα

Ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης χτίζει μικροσκοπικούς κόσμους από το μηδέν. Μπορεί να αναπαράγει οποιαδήποτε σκηνή της πραγματικότητας, από σπιτάκια και εστιατόρια, μέχρι υπόγεια ορυχεία χρυσού. Ο Luke Towan δημοσιεύει τα βίντεό του στο Youtube, βοηθώντας και άλλους να μάθουν την τέχνη της μακέτας.