Πως η εργασία αποξένωσε τους ανθρώπους

-
9

Ο Καρλ Μαρξ πίστευε ότι η εργασία, στην καλύτερη περίπτωση, μας κάνει ανθρώπινους. Μας επιτρέπει να ζούμε, να είμαστε δημιουργικοί και να ακμάζουμε. Ωστόσο, υπό τις συνθήκες του καπιταλισμού οι εργάτες άρχισαν να αποξενώνονται τόσο ο ένας από τον άλλο, όσο και από το προϊόν που παρήγαγαν.

Βίντεο: BBC Radio 4 και Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Σενάριο: Nigel Warburton

Γραφικά: Cognitive