Τα 10 μεγαλύτερα δάση της Γης

-
189

Τα δάση είναι ένα σημαντικό κομμάτι του οικοσυστήματος στον πλανήτη, αλλά επίσης ένα από τα πιο απειλούμενα. Με την ελπίδα να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα της αποψίλωσης των δασών, το βίντεο παρουσιάζει τα 10 μεγαλύτερα δάση της Γης.