Τα νερόφιδα μειώνονται ανησυχητικά στις λίμνες της Καμπότζης

-
35

Η λίμνη Tonle Sap της Καμπότζης φιλοξενεί μια τεράστια ποικιλία οργανισμών στα νερά της. Δυστυχώς, το πλήθος των ψαριών στη λίμνη έχουν μειωθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η εμπορική αλιεία μεγάλης κλίμακας ρυθμίζεται από την κυβέρνηση, αν και δεν είναι αποτελεσματική. Δεδομένου ότι τα μεγάλα είδη εξαφανίζονται από την υπεραλίευση, οι αλιείς στοχεύουν σε μικρότερα είδη.

Σύμφωνα με μια μελέτη το 2000, περίπου 7 εκατομμύρια φίδια νερού συλλέχθηκαν από το Tonle Sap κάθε χρόνο. Ο πληθυσμός των φιδιών του νερού, ορισμένα από τα οποία είναι ευάλωτα είδη, μειώνεται από τη δεκαετία του 1990. Τα μη δηλητηριώδη φίδια χρησιμοποιούνται για τρόφιμα, δέρμα και παραδοσιακά φάρμακα. Τα φίδια του νερού είναι σημαντικά για τη ζωή της λίμνης, καθώς αυτά τρώνε ψάρια και βατράχια και παρέχουν τροφή για τα πουλιά. Δεν είναι ακόμη γνωστά τα αποτελέσματα των μειώσεων των φιδιών του νερού και άλλων ειδών, ωστόσο δεν παύουν να ανησυχούν τους ειδικούς.