Το έξυπνο στυλό αναγνωρίζει και αποτυπώνει κάθε χρώμα

-117


+100%-

Αυτό το έξυπνο στυλό μπορεί να αναγνωρίσει και να παράξει κάθε χρώμα. Ονομάζεται Scribble και πρόκειται για μια εντυπωσιακή καινοτομία. Ακουμπώντας την άκρη του στυλό σε οποιοδήποτε χρώμα, ο μηχανισμός του μπορεί να το μιμηθεί, αποτυπώνοντάς το στο χαρτί.

bookmark icon