Το έξυπνο στυλό αναγνωρίζει και αποτυπώνει κάθε χρώμα

-
16
Το στυλό που αναγνωρίζει και αποτυπώνει κάθε χρώμα

Αυτό το έξυπνο στυλό μπορεί να αναγνωρίσει και να παράξει κάθε χρώμα. Ονομάζεται Scribble και πρόκειται για μια εντυπωσιακή καινοτομία. Ακουμπώντας την άκρη του στυλό σε οποιοδήποτε χρώμα, ο μηχανισμός του μπορεί να το μιμηθεί, αποτυπώνοντάς το στο χαρτί.