Χώρες που είναι αδύνατον να εισβάλλεις

-
7

 

Όταν πρόκειται για την άμυνα, ορισμένες χώρες είναι απλά ασφαλέστερες από κάποιες άλλες. Από έθνη με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μέχρι κράτη με ιδιαίτερη μορφολογία εδάφους, παρουσιάζονται 10 χώρες που θεωρητικά θα άντεχαν σε τυχόν εισβολή.