ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Κωτσόπουλος Αθανάσιος

Ο Αθανάσιος Κωτσόπουλος κατάγεται από το Ψάρι Μεσσηνίας. Zει και εργάζεται από το 2000 στη Φρανκφούρτη. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος νομικού μεταπτυχιακού τίτλου του Πανεπιστημίου Johann Wolfgang Goethe της Φρανκφούρτης. Έχει διατελέσει επικεφαλής τμημάτων Νομικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης σειράς γερμανικών Τραπεζών. Είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Spiliakos & Kotsopoulos με έδρα την Φρανκφούρτη.