ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Χριστάκος Γιώργος

Ο Γιώργος Χριστάκος πήρε πτυχίο από το Μετσόβειο Πολυτεχνείο και διδακτορικό από το Harvard University των ΗΠΑ. Διετέλεσε καθηγητής στα πανεπιστήμια University of North Carolina-Chapel Hill στη (Σχολή Δημόσιας Υγείας), στο Zhejiang University της Κίνας (Σχολή Ωκεανοεπιστημών) και στον San Diego State University-California (Τμήμα Γεωγραφίας της Υγείας).

Αρθρογραφία