ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Χατζηαγγελίδης Ιπποκράτης

Ο Ιπποκράτης Χατζηαγγελίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Από το 1988 εργάσθηκε σε διάφορες εταιρείες. Από το 2007 είναι επικεφαλής της ομάδος χρηματοπιστωτικών συμβούλων Interaction Finance. Επιμελήθηκε και διαμεσολάβησε για τη χρηματοδότηση πολλών επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία διαχειρίσεως και αναδιαρθρώσεως προβληματικών επιχειρήσεων, αποτιμήσεων και εξαγορών/συγχωνεύσεων. Επίσης, εκπόνησε μεγάλο αριθμό μελετών επενδύσεων, επιχειρηματικών σχεδίων, σχεδίων αναδιαρθρώσεως χρέους και εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης για δικαστική χρήση.

Αρθρογραφία