ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Πορτοκαλάκης Λεόντιος

Ο Λεόντιος Πορτοκαλάκης γεννήθηκε στο 1951. Είναι Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ) ενώ το 1997 απέκτησε πτυχίο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Το 1978-1981 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στην έδρα Γεωδαισίας του ΕΜΠ. Από το 1981 μέχρι το 2009 διετέλεσε Προϊστάμενος του Τμήματος παροχής τεχνικών υπηρεσιών της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ Α.Ε). με απόκτηση εμπειρίας σε έργα: σεισμικών ερευνών για ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην ξηρά και την θάλασσα, ποντίσεις υποθαλάσσιων αγωγών, πλοήγηση θαλασσίων γεωτρυπάνων. Το διάστημα 2010-2014 υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων (ΕΛΛΙΝΥ). Από το 2017 μέχρι σήμερα είναι μέλος του ΕΛΙΣΜΕ και μέλος της Ε.Ε της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά.

Αρθρογραφία