ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Τρούλης Μάρκος

Ο Μάρκος Τρούλης είναι διδάσκων στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο London School of Economics, τη διδακτορική διατριβή του στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ενώ έχει διεξάγει και δύο μεταδιδακτορικές έρευνες στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Είναι συγγραφέας επιστημονικών άρθρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχοντας ως πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος την Τουρκία και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Αρθρογραφία