Η αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση πρόβλημα για τη Ρωσία

-
56

«Η έλλειψη ενός αποτελεσματικού συστήματος δημόσιας διοίκησης» είναι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ρωσία κατά την άποψη του προέδρου της Sberbank, της μεγαλύτερης κρατικής τράπεζας της Ρωσίας, Γκέρμαν Γκρεφ, την οποία διατύπωσε κατά την διάρκεια του φόρουμ «Ηγέτες της Ρωσίας», που πραγματοποιείται στην Μόσχα.

Οι δημοσιογράφοι ζήτησαν από τον Γκρεφ κατά την διάρκεια του φόρουμ να τους αναφέρει κατά την άποψη του τρία βασικά προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η Ρωσία. Εκείνος, αφού τους ρώτησε αν «μπορεί να αναφέρει μόνο ένα», επισήμανε ότι κατά την άποψη του ένα τέτοιο πρόβλημα είναι « η έλλειψη ενός αποτελεσματικού συστήματος δημόσιας διοίκησης.

«Αυτό είναι το κύριο- συνέχισε ο Γκρεφ,- υπογραμμίζοντας ότι, αν αυτό το πρόβλημα λυθεί, όλα τα υπόλοιπα θα ξεπεραστούν αυτομάτως, καθώς «δεν θα χρειάζεται να ασχολείσαι με τα υπόλοιπα», είπε.

Ο πρόεδρος της Sberbank είναι επίσης πρόεδρος του συμβουλίου του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών, όπου είναι επικεφαλής της ομάδας που ασχολείται με τη δημόσια διοίκηση.