ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ν. Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Το λιμάνι του Πειραιά σε “πράσινη μετάβαση”

Αφιέρωμα: Ν. Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Το λιμάνι του Πειραιά σε "πράσινη μετάβαση", Φίλης Καϊτατζής

ΟΛΠ ΑΕ: «Μέσα στο 2023, ολοκληρώθηκε το έργο EALING που αφορά στην εκπόνηση των οριστικών τεχνικών, περιβαλλοντικών και χρηματοοικονομικών μελετών και τη συγγραφή των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή πέντε θέσεων ηλεκτροδότησης ελλιμενιζόμενων πλοίων ακτοπλοΐας στις Ακτές Ποσειδώνος, Αγίου Διονυσίου, Ηετιώνεια, Περικλέους, συνολικής ισχύος 13.5 MVA (Megavolt-Ampere)».

ΟΛΠ ΑΕ: «Με ισχυρή παρουσία στον κλάδο της κρουαζιέρας με τρεις επιβατικούς σταθμούς, με έως και 11 θέσεις ελλιμενισμού (αναλόγως του μήκους των πλοίων), 240 θέσεις στάθμευσης λεωφορείων και ένα ελικοδρόμιο».

Ο Νεκτάριος Δεμενόπουλος Αναπληρωτής Διευθυντής Γραμματείας ΔΣ, δημοσίων και Επενδυτικών Σχέσεων της ΟΛΠ ΑΕ (Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς) καταγράφει τις “πράσινες”, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, στο αφιέρωμα του SLpress.gr: “2024 – Στο κατώφλι της πράσινης ναυτιλίας”. Το αφιέρωμα έγινε με αφορμή την διεθνή ναυτιλιακή έκθεση ‘‘Ποσειδώνια 2024’’ (Metropolitan Expo 3 έως 7 Ιουνίου).

-Τι έργα προβλέπονται ή γίνονται για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του λιμένα και των παραλιμένιων περιοχών και σε τι στάδιο βρίσκεται το κρίσιμο ζήτημα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων για έργα ηλεκτροδότησης πλοίων, που έχουν δρομολογηθεί στο πλαίσιο των ΕU Projects CIPORT & EALING;

Η Εταιρεία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO. Παράλληλα, ανέπτυξε το 2023 Σύστημα Διαχείρισης Εκπομπών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2018, το οποίο ενσωματώθηκε στο πιστοποιημένο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ΟΛΠ ΑΕ, η (διαθέσιμη στον επίσημο ιστότοπο ) η ΟΛΠ ΑΕ δεσμεύεται να βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την περιβαλλοντική και ενεργειακή απόδοση και να θέτει σχετικούς στόχους για την αντιμετώπιση σημαντικών κινδύνων και τη λήψη ευκαιριών.

Μέσα στο 2023, ολοκληρώθηκε το έργο EALING που αφορά στην εκπόνηση των οριστικών τεχνικών, περιβαλλοντικών και χρηματοοικονομικών μελετών και τη συγγραφή των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή πέντε θέσεων ηλεκτροδότησης ελλιμενιζόμενων πλοίων ακτοπλοΐας στις Ακτές Ποσειδώνος, Αγίου Διονυσίου, Ηετιώνεια, Περικλέους, συνολικής ισχύος 13.5 MVA (Megavolt-Ampere) και ακολουθεί το έργο CIPORT που επικεντρώνεται κατ’ αντιστοιχία στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για τέσσερεις θέσεις ηλεκτροδότησης πλοίων κρουαζιέρας στην Ακτή Θεμιστοκλέους.

Στο πλαίσιο των δύο προγραμμάτων EALING&CIPORTέχει εκπονηθεί εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία των απαιτούμενων υποδομών και έχουν εκδοθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος οι σχετικές εγκρίσεις.
Προκειμένου να υλοποιήσουμε τις μελέτες που εκπονήθηκαν από το πρόγραμμα EALING, καταθέσαμε τον Ιανουάριο 2024 τη πρόταση EL GRECO για χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Connecting Europe Facility (CEF-2) της κατασκευής των απαιτούμενων υποδομών για τις πέντε θέσεις ηλεκτροδότησης ελλιμενιζόμενων πλοίων ακτοπλοΐας. Τα αποτελέσματα της υποβολής αναμένονται μέχρι το τέλος Ιουνίου 2024.

Γενικότερα, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, απόλυτα ευθυγραμμισμένος με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και το πακέτο Fit-for-55, έχει καταρτίσει τον οδικό του χάρτη για τη μείωση εκπομπών άνθρακα, έως το 2030. Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, είναι ένας φιλόδοξος στόχος για την ΕΕ και χρειάζεται όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να τον πετύχουμε. Δεσμευόμαστε να βελτιστοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό τις δικές μας δραστηριότητες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και να αναζητούμε διαρκώς τρόπους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα που προκύπτουν από τις δικές μας δραστηριότητες, ενώ την ίδια στιγμή υποστηρίζουμε τα πλοία στις προσπάθειές τους για μείωση εκπομπών άνθρακα.

-Σε ποια φάση βρίσκεται το LNG bunkering στο λιμάνι του Πειραιά;

H ΟΛΠ ΑΕ με τη συμμετοχή της στο συγχρηματοδοτούμενο έργο POSEIDON MED II συνέβαλλε στην εκπόνηση του Προεδρικού Διατάγματος 64/2019 (ΦΕΚ Α 103_20.06.19), που αφορά στην θέσπιση κανόνων για τον ασφαλή ανεφοδιασμό (bunkering) των πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) ως καύσιμο, είτε από πλοίο ανεφοδιασμού, είτε από βυτιοφόρο όχημα, είτε από φορητές δεξαμενές, είτε από εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού. Στο πλαίσιο του ίδιου έργου, εκπονήθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες αξιολόγησης κινδύνου αναφορικά με τη διαδικασία ανεφοδιασμού ΥΦΑ για το λιμάνι του Πειραιά και ειδικότερα για δύο θέσεις αεριέλευσης: Την Ηετιώνεια ακτή για αεριέλευση από πλοίο σε πλοίο και από βυτιοφόρο σε πλοίο την ακτή Αγίου Νικολάου.

Ο ΟΛΠ επίσης υποστήριξε και συνέβαλε επίσης στην εκπόνηση του “Εγχειριδίου ΕΛΑΥΥΦΑ για τους Ελληνικούς λιμένες για τον ανεφοδιασμό πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) ως καύσιμο”. Επιπρόσθετα ο ΟΛΠ συμπεριέλαβε στο MasterPlan παράρτημα αναφορικά με την αεριέλευση πλοίων Ακτοπλοΐας, εντός του κεντρικού λιμένα Πειραιά.

Σήμερα η ΟΛΠ ΑΕ έχει ξεκινήσει μελέτες για τον ανεφοδιασμό με ΥΦΑ σε κρουαζιερόπλοια στην τοποθεσία του Σταθμού Κρουαζιέρας ΟΛΠ. Το ΥΦΑ θεωρείται μεταβατικό καύσιμο προς την κατεύθυνση της απαλλαγής από τον άνθρακα και ο ανεφοδιασμός με ΥΦΑ απαιτεί την εκπόνηση ειδικών μελετών και την εφαρμογή ειδικών διαδικασιών για την ασφαλή λειτουργία.

-Σε τι συνίσταται το ολιστικό σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης της ΟΛΠ ΑΕ για την αντιμετώπισης θαλάσσιας και χερσαίας ρύπανσης;

To ολιστικό σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης της ΟΛΠ ΑΕ απαρτίζεται από:

  • Tον Σχεδιασμό ολοκληρωμένης πρόληψης και αντιμετώπισης θαλάσσιων και χερσαίων ρυπάνσεων που εφαρμόζεται στο σύνολο της λιμενικής περιοχής αρμοδιότητας ΟΛΠ.
  • Τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό διαχείρισης των αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων αυτών που παράγονται.
  • Την αντιμετώπιση ατυχηματικών ρυπάνσεων καθώς και από την εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων σε οργανωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.

Η εταιρεία εφαρμόζει Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης, τα οποία εγκρίνονται από την αρμόδια λιμενική αρχή σύμφωνα με το ΠΔ 11/2002. Για την πρόληψη και αποφυγή ρύπανσης, πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση επιτόπιοι έλεγχοι στο σύνολο της λιμενικής περιοχής, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση ρυπάνσεων, αλλά και τη συλλογή τυχόν επιπλεόντων απορριμμάτων. Παράλληλα, εφαρμόζεται Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων περιστατικών χερσαίας ρύπανσης, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά χερσαίες ρυπάνσεις και να προλαμβάνονται τυχόν διαρροές στην θαλάσσια περιοχή.

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, συμβάλλει αποτελεσματικά στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, παρέχοντας προς τα πλοία που προσεγγίζουν τη λιμενική περιοχή, αλλά και τη ράδα, κίνητρο για την παράδοση των αποβλήτων τους στις οργανωμένες ευκολίες υποδοχής του λιμένα, ενώ παράλληλα αποτρέπεται οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων στον θαλάσσιο χώρο. Επίσης ο ΟΛΠ εφαρμόζει πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος και από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων προκύπτουν συμπεράσματα για την απόδοση του σχεδιασμού πρόληψης και αντιμετώπισης.

-Η ΟΛΠ ΑΕ έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με το Λιμάνι της Γκουανγκτζόου  για την υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν στον μετασχηματισμό και την εξέλιξή τους σε πράσινα λιμάνια.

Η ΟΛΠ ΑΕ, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της, υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας, με ένα από τα 10 μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια του κόσμου, το λιμάνι της Γκουανγκτζόου στην Κίνα. Με το εν λόγω Μνημόνιο οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας και διαχείρισης των δύο λιμανιών συμφώνησαν να ενισχύσουν την μεταξύ τους συνεργασία καθιερώνοντας μια μακροπρόθεσμη εταιρική σχέση, η οποία προσβλέπει στις προκλήσεις και ευκαιρίες του παρόντος και κυρίως του μέλλοντος.

Επιπλέον, τα δύο μέρη συμφώνησαν να εντείνουν τις από κοινού προσπάθειες για υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν στον μετασχηματισμό και την εξέλιξή τους σε πράσινα λιμάνια, ερευνώντας νέες λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα και μείωσης αυτών. Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν εντατικά στον τομέα της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης των λιμένων, δεσμευόμενες μεταξύ τους για συνεχή ανταλλαγή τεχνογνωσίας και νέων τεχνολογιών.

-Ποιες ήταν οι επιδόσεις της ΟΛΠ AE στον τομέα της κρουαζιέρας στον Πειραιά πέρυσι – ποιες οι εκτιμήσεις για το 2024;

Η ΟΛΠ ΑΕ κατέχει ισχυρή παρουσία στον κλάδο της κρουαζιέρας με τρεις επιβατικούς σταθμούς, με έως και 11 θέσεις ελλιμενισμού (αναλόγως του μήκους των πλοίων), 240 θέσεις στάθμευσης λεωφορείων και ένα ελικοδρόμιο. Στον τομέα κρουαζιέρας, μετά την σχεδόν ολική αναστολή του 2020 λόγω COVID19 και την δυναμική επαναφορά το 2021 και 2022, το 2023 κατέγραψε εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ο Πειραιάς έχει πλέον καταγραφεί ως αξιόπιστος εταίρος και η προτίμηση των εταιρειών κρουαζιέρας στη χρήση του λιμένα ως λιμάνι εκκίνησης (Homeport) καταγράφηκε έντονα το 2023.

Η συνολική διακίνηση επιβατών το 2023 ανήλθε σε 1.484.788 έναντι 880.416 το 2022, καταγράφοντας αύξηση 68,6%. Αυξημένοι κατά 12,3% ήταν και οι κατάπλοι κρουαζιερόπλοιων με 760 κατάπλους, έναντι 677 το προηγούμενο έτος. Εκτός από την αύξηση επιβατών (68,6%) και κατάπλων (+29,5%), σημαντική αύξηση καταγράφηκε στα πλοία και επιβάτες homeport. Ειδικότερα, η αύξηση επιβατών homeport ήταν 110,4% (από 378.899 σε 797.234) και τα πλοία που πραγματοποίησαν homeporting ήταν 571 σε σύνολο 760 πλοίων.

Η εν λόγω δομική μεταβολή είναι σε απόλυτη συμφωνία με τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας, επιτρέποντας στον Πειραιά να συμβάλλει καθοριστικά στη στρατηγική επιλογή της χώρας για τη βελτίωση των τουριστικών ροών υψηλού επιπέδου (Homeport).
Για το 2024, η ανοδική τάση συνεχίζεται καθώς υπάρχουν προκρατήσεις για περίπου 850 κρουαζιερόπλοια.

-Ποια τα οικονομικά αποτελέσματα σε έσοδα και κέρδη μετά φόρων;

Το λιμάνι του Πειραιά κατάφερε, για τρίτη συνεχή χρονιά, να παρουσιάσει ρεκόρ εσόδων και κερδών, απόρροια της ενίσχυσης των μεγεθών του σε κλάδους, όπως η κρουαζιέρα, η ακτοπλοΐα και η ναυπηγοεπισκευή. Επίσης, το 2023 κατάφερε να αναρριχηθεί, εκ νέου, στην τέταρτη θέση της Ευρώπης στα εμπορευματοκιβώτια, ξεπερνώντας το λιμάνι της Βαλένθια, σημειώνοντας άνοδο 2% στη συνολική διακίνηση (Προβλήτες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ), με 5,1 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα του ΟΛΠ έφτασαν τα 219,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση ποσού 25,2 εκατομμύρια ευρώ ή ποσοστό 12,9%, σε σχέση με το 2022, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 66,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26,3%, σε σχέση με τα 52,9 εκατομμύρια της χρήσης του 2022.

Εκτός από τα αμιγώς οικονομικά και επιχειρησιακά μεγέθη, κρίσιμη παράμετρος για τη λειτουργία του ΟΛΠ αποτελεί η υιοθέτηση ESG πυλώνων. Συγκεκριμένα, τα έσοδα της Εταιρείας συνδέονται άμεσα με τις τοπικές κοινωνίες, μέσω του τέλους ανταπόδοσης του 3,5% επί των συνολικών εσόδων, ποσοστό το οποίο εισπράττεται από τους παραλιμένιους δήμους Πειραιά, Σαλαμίνας, Κερατσινίου- Δραπετσώνας και Περάματος, αποτελώντας σημαντικό όφελος για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Οι απόψεις που αναφέρονται στο κείμενο είναι προσωπικές του αρθρογράφου και δεν εκφράζουν απαραίτητα τη θέση του SLpress.gr

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου από άλλες ιστοσελίδες χωρίς άδεια του SLpress.gr. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των 2-3 πρώτων παραγράφων με την προσθήκη ενεργού link για την ανάγνωση της συνέχειας στο SLpress.gr. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν νομικά μέτρα.

Ακολουθήστε το SLpress.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι