ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Χ. Κοψίνης (ΕΚΟ ΑΒΕΕ): Εξοικονόμηση από ανακύκλωση λιπαντικών

Χ. Κοψίνης (ΕΚΟ): Εξοικονόμηση από ανακύκλωση λιπαντικών, Φίλης Καϊτατζής

Το 100% των συλλεγόμενων ποσοτήτων Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων οδηγούνται από το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης σε αναγέννηση, άρα εξοικονομούνται 19500 ΜΤ/έτος αργού πετρελαίου, εξηγεί ο Χαράλαμπος Κοψίνης, Διευθυντής Πωλήσεων Λιπαντικών ΕΚΟ, επισημαίνοντας: Το επίπεδο ποιότητας των ανακυκλωμένων λιπαντικών εξαρτάται από τις μεθόδους επεξεργασίας.

-Η συλλογή-ανακύκλωση αποβλήτων λιπαντικών (ορυκτελαίων και συνθετικών) πως μεταφράζεται σε εξοικονόμηση ενέργειας και πως αποτυπώνεται οικονομικά και περιβαλλοντικά στις επιχειρήσεις του Ομίλου;

Η συλλογή και ανακύκλωση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής τόσο της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία, που αποτελεί το κλειδί για τη βιώσιμη πορεία της οικονομίας και για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Με την ανακύκλωση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση πρώτων υλών ( αργό πετρέλαιο – βασικά λάδια ) αλλά και ενέργειας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η στρατηγική προσέγγιση της HELLENiQ ENERGY βασίζεται στη δημιουργία συνεργειών για την αξιοποίηση των αποβλήτων με στόχο την ανάκτηση ενέργειας και στη διερεύνηση εναλλακτικών τεχνολογιών για αξιοποίησή τους ως πρώτες ύλες, με στόχο την υποκατάσταση ορυκτών πρώτων υλών. Η συνεχής μείωση της ποσότητας των αποβλήτων προς τελική διάθεση συμβάλει σημαντικά, όχι μόνο στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, αλλά και στη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. (σ.σ. Οι πωλήσεις λιπαντικών και ΤΒΑ’s το 2022 κινήθηκαν ανοδικά παρουσιάζοντας αύξηση 4% και 34% αντίστοιχα).

-Έχετε εκτίμηση των ποσοτήτων λιπαντικών αποβλήτων που αποδίδετε συνολικά προς ανακύκλωση;

Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ, ως παραγωγός λιπαντικών με το σήμα ΕΚΟ, συμμετέχει στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) για τη διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων που προκύπτουν από τα προϊόντα της και εκτιμώνται σε 4.000ΜΤ/έτος. Επίσης, η ΕΚΟ ΑΒΕΕ συλλέγει και αποθηκεύει σε κατάλληλο χώρο όλα τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων που παράγονται σε κάθε εγκατάστασή της, καθώς και στο δίκτυο των ιδιο-διαχειριζόμενων πρατηρίων της ΚΑΛΥΨΩ και τα παραδίδει σε αδειοδοτημένους συλλέκτες, που έχουν σύμβαση συνεργασίας με το Σ.Σ.Ε.Δ. Η ποσότητά τους εκτιμάται σε 26,5ΜΤ/έτος (31 /5/ 2005 συστήθηκε η εταιρεία ΕΚΟ – ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, με εταίρο την ΕΚΟ ΑΒΕΕ).

Το 100% των συλλεγόμενων ποσοτήτων ΑΛΕ οδηγούνται από το Σ.Σ.Ε.Δ. σε αναγέννηση, άρα εξοικονομούνται 19500 ΜΤ (μετρικοί τόνοι)/έτος αργού πετρελαίου που θα απαιτούνταν για την παραγωγή αντίστοιχης ποσότητας πρωτογενών βασικών λιπαντικών. Κατά την επαναδιύλιση καταναλώνεται οκτώ φορές λιγότερη ενέργεια ανά λίτρο λαδιού, σε σχέση με την ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη διαδικασία παραγωγής ενός λίτρου πρωτογενούς λιπαντικού.

-Έχετε δική σας μονάδα ανάκτησης;

Η ΕΚΟ δεν έχει παραγωγική μονάδα αναγέννησης-ανακύκλωσης χρησιμοποιούμενων λιπαντικών. Τα λιπαντικά που παράγει προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από πρωτογενή βασικά λάδια.

Ανακύκλωση και εκπομπές CO2

-Διαφέρει η συμμετοχή στην ανακύκλωση των επιχειρήσεων με τα σήματά σας στην ηπειρωτική Ελλάδα από την νησιωτική λόγω αποστάσεων – έχετε διαπιστώσει προβλήματα;

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του Σ.Σ.Ε.Δ., στην Ελλάδα, η συλλογή των αποβλήτων βασικών λιπαντικών ανέρχεται στο 60% της κατανάλωσης. Επομένως, εντοπίζονται περιπτώσεις που η συλλογή και διάθεση των χρησιμοποιούμενων Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων γίνεται εκτός Συστήματος.

Όπως προανέφερα, η συλλογή των ΑΛΕ της ΕΚΟ που παράγονται τόσο στις εγκαταστάσεις της όσο και στα ιδιο-διαχειριζόμενα πρατήρια ΚΑΛΥΨΩ – σε όλη την ελληνική επικράτεια –γίνεται από αδειοδοτημένους συλλέκτες που έχουν σύμβαση συνεργασίας με το Σ.Σ.Ε.Δ. Η ΕΚΟ ενημερώνεται για την τελική διαχείρισή τους και καταχωρεί ετησίως στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων τις ποσότητες των αποβλήτων που παρήγαγε η κάθε εγκατάσταση και τον τρόπο που αυτή τα διαχειρίστηκε.

Η ΕΚΟ δεν αντιμετωπίζει ζητήματα-προβλήματα στη συλλογή των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων στην ηπειρωτική ή στη νησιωτική Ελλάδα, καθώς συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων που δραστηριοποιούνται πανελλαδικά και δύνανται να συνδυάζουν τις παραλαβές ΑΛΕ από ένα σύνολο εγκαταστάσεων σε κάθε γεωγραφική περιοχή.

Μεμονωμένες εγκαταστάσεις, σε απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας ή στα νησιά, ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση από αδειοδοτημένους συλλέκτες (μικρές ποσότητες για συλλογή, σημαντικό μεταφορικό κόστος) και να παρατηρούνται τελικά διαφορές στη συμμετοχή στην ανακύκλωση των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, τα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να αντληθούν από το Σ.Σ.Ε.Δ.

-Υπάρχει μέριμνα για μείωση των εκπομπών CO2 στα λιπαντικά που παράγει ο Όμιλος;

Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ παράγει λιπαντικά για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών οχημάτων, για πετρελαιοκινητήρες επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών εφαρμογών και αγροτικών μηχανημάτων, για κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά οχημάτων, για κινητήρες μοτοσυκλετών, καθώς και λιπαντικά για ποικίλες βιομηχανικές εφαρμογές (για υδραυλικά κυκλώματα, κυκλοφοριακά συστήματα, στροβίλους, μειωτήρες, συμπιεστές κλπ).

Η HELLENIQ ENERGY και η θυγατρική της ΕΚΟ ΑΒΕΕ ηγούνται στον κλάδο της ενέργειας και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Ως Όμιλος, διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη την παραγωγική μας αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Ο πρώτος από τους πέντε βασικούς πυλώνες του πλάνου μετεξέλιξης του Ομίλου “Vision 2025” αφορά τον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής για θέματα ESG, καθώς και των στόχων μείωσης εκπομπών του θερμοκηπίου στοχεύοντας στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός κατά 50% μέχρι το 2030 και με δέσμευση για μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

-Χάνεται κατά την ανακύκλωση-ανάκτηση η ποιότητα των λιπαντικών;

Το επίπεδο ποιότητας των ανακυκλωμένων λιπαντικών εξαρτάται από τις μεθόδους επεξεργασίας των χρησιμοποιούμενων λιπαντικών για την παραγωγή βασικών λαδιών και τελικών προϊόντων. Σε πολλές περιπτώσεις η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων δεν είναι εφάμιλλη αυτής των πρωτογενών λιπαντικών, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σημαντικά προβλήματα στις εφαρμογές λίπανσης όπου τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται.

Οι απόψεις που αναφέρονται στο κείμενο είναι προσωπικές του αρθρογράφου και δεν εκφράζουν απαραίτητα τη θέση του SLpress.gr

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου από άλλες ιστοσελίδες χωρίς άδεια του SLpress.gr. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των 2-3 πρώτων παραγράφων με την προσθήκη ενεργού link για την ανάγνωση της συνέχειας στο SLpress.gr. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν νομικά μέτρα.

Ακολουθήστε το SLpress.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι