ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Δ. Ανδρωνάς (γενικός διευθυντής EDPR): Η αποθήκευση ρεύματος από ΑΠΕ

Δ. Ανδρωνάς (γενικός διευθυντής EDPR): Η αποθήκευση ρεύματος από ΑΠΕ

Η αποθήκευση ρεύματος θα διαδραματίσει καίριο ρόλο τα προσεχή χρόνια, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των διαλείψεων στο δίκτυο και μεγιστοποιώντας τη διαθεσιμότητα και την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, η αποθήκευση μπορεί να μειώσει τους περιορισμούς της περιστολής, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες για τους παραγωγούς, οι οποίες με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη ακόμη περισσότερων έργων, λέει ο γενικός διευθυντής της EDPR.

«Η αποθήκευση θα διαδραματίσει καίριο ρόλο τα προσεχή χρόνια, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των διαλείψεων στο δίκτυο και μεγιστοποιώντας τη διαθεσιμότητα και την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», υπογραμμίζει ο Διονύσης Ανδρωνάς γενικός διευθυντής της EDPR (EDPRenewables) Ελλάδος – «παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Συνομιλήσαμε μαζί του για το Energy Storage Feature και την EDP Renewables. Από την αρχή του έτους, η EDPR έχει ενσωματώσει πάνω από 600 MW ηλιακής ισχύος και διαθέτει επί του παρόντος 5,2 GW αιολικής και ηλιακής ισχύος σε διάφορα στάδια κατασκευής.

Διονύσης Ανδρωνάς: Η διαρκής αναζήτηση καινοτόμων λύσεων που μπορούν να επιταχύνουν τη χρήση καθαρής ενέργειας και την ανθεκτικότητα του δικτύου είναι στοιχείο του DNA της EDPR. Καθώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε νέα ηλιακά και αιολικά έργα, επενδύουμε επίσης ενεργά στην ανατροφοδότηση των αιολικών πάρκων που βρίσκονται σε λειτουργία και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, οι οποίες περιλαμβάνουν το πράσινο υδρογόνο, τα υβριδικά έργα (συνδυάζοντας δύο ή περισσότερες ανανεώσιμες πηγές στο ίδιο έργο) και την αποθήκευση ενέργειας.

-Ποιος είναι ο ρόλος της αποθήκευσης τα προσεχή χρόνια;

Διονύσης Ανδρωνάς: Η αποθήκευση θα διαδραματίσει καίριο ρόλο τα προσεχή χρόνια, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των διαλείψεων στο δίκτυο και μεγιστοποιώντας τη διαθεσιμότητα και την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, η αποθήκευση μπορεί να μειώσει τους περιορισμούς της περιστολής, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες για τους παραγωγούς, οι οποίες με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη ακόμη περισσότερων έργων.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, η πρόσφατη ανακοίνωσή μας για την απόκτηση του πρώτου αυτόνομου έργου μας Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS) στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μια στρατηγική κίνηση προς τη βελτιστοποίηση των πόρων και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην πιο προηγμένη ευρωπαϊκή αγορά λύσεων αποθήκευσης. Το έργο αυτό, που μπορεί να παρέχει περίπου 2 ώρες αποθηκευτικής ικανότητας, επισφραγίζει την αποστολή μας να παρέχουμε εξυπνότερες και πιο βιώσιμες ενεργειακές λύσεις.

-Για την Ελλάδα;

Διονύσης Ανδρωνάς: Κοιτάζοντας μπροστά, αναζητούμε ενεργά παρόμοιες ευκαιρίες σε όλες τις κύριες περιοχές δραστηριοποίησής μας, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε την επένδυσή μας στη χώρα, εξετάζοντας όλες τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν – όπως οργανική ανάπτυξη ή διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων. Το χαρτοφυλάκιό μας που είναι επικεντρωμένο στην αποθήκευση ευθυγραμμίζεται με το εξελισσόμενο ρυθμιστικό τοπίο, σηματοδοτώντας τη δέσμευσή μας να αξιολογήσουμε όλες τις ευκαιρίες που μπορεί να εμφανιστούν για να προωθήσουμε την ενεργειακή μετάβαση.

Αναγνωρίζοντας τον καίριο ρόλο της αποθήκευσης ενέργειας για την επιτάχυνση της διαδικασίας ενεργειακής μετάβασης, η EDPRenewables δεσμεύεται για όλους τους τρόπους προώθησης και μεγιστοποίησης της χρήσης των υφιστάμενων πόρων με έναν πιο αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο. Παράλληλα με την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης, η EDPR υλοποιεί επίσης υβριδικά έργα που συνδυάζουν τουλάχιστον δύο τεχνολογίες στο ίδιο σημείο διασύνδεσης δικτύου.

-Τα υβριδικά σε ποιες χώρες λειτουργούν;

Διονύσης Ανδρωνάς: Η EDPR είναι πρωτοπόρος στην υβριδική τεχνολογία, καθώς ήταν η πρώτη που έθεσε σε λειτουργία ένα πάρκο αιολικής και ηλιακής ενέργειας στην Πορτογαλία και την Πολωνία και η πρώτη που έλαβε άδεια για την υλοποίηση ενός υβριδικού έργου αιολικής και ηλιακής ενέργειας στην Ισπανία. Με αυτού του είδους την τεχνολογία, την οποία σκοπεύει να συνεχίσει να αναπτύσσει σε διάφορες αγορές, η EDPR πραγματοποιεί ένα επιπλέον βήμα προς την απεξάρτηση από τον άνθρακα αυτών των περιοχών και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Όσο αναμένουμε τους επερχόμενους διαγωνισμούς, παραμένουμε σταθεροί στην αποστολή μας να συμβάλλουμε σε ένα πιο πράσινο και πιο ανθεκτικό ενεργειακό τοπίο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιδόσεις EDP Renewables

• EDP Renewables: Στα 467 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του πρώτου 9μήνου του 2023.

• Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2023, τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ οι επενδύσεις ανήλθαν σε 3,4 δισ. ευρώ, με κύρια έμφαση στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

• Οι επιδόσεις της EDPR ευνοήθηκαν από την αύξηση της παραγωγής λόγω υψηλότερου μέσου όρου MW σε λειτουργία, καθώς και από τα κέρδη που προέκυψαν από την εναλλαγή περιουσιακών στοιχείων από δύο συμφωνίες που έκλεισαν στην Ισπανία και την Πολωνία. Ωστόσο, επηρεάστηκαν αρνητικά από τον αντίκτυπο ενός περιβαλλοντικού φαινομένου που μείωσε την αιολική παραγωγή στις ΗΠΑ (El Niño) και από μη επαναλαμβανόμενες ρυθμιστικές παρακρατήσεις (clawbacks) στην Ευρώπη.

• Στο πλαίσιο της στρατηγικής εναλλαγής των περιουσιακών στοιχείων της EDPR, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ολοκληρώθηκαν δύο ενέργειες στην Ισπανία και την Πολωνία. Παρόμοιες συναλλαγές έχουν ήδη υπογραφεί στη Βραζιλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η τελευταία μέσω της συμμετοχής της EDPR κατά 50% στην Ocean Winds. Αυτές οι συμφωνίες εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων επιτρέπουν στην εταιρεία να επιταχύνει τη δημιουργία αξίας, ενώ παράλληλα ανακυκλώνει κεφάλαια για να επενδύσει εκ νέου σε πρόσθετη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

• Η EDP Renewables καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω της επιτάχυνσης της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του τεχνολογικού της μείγματος. Κατά την περίοδο αυτή, η εταιρεία εγκατέστησε 669 MW σε ηλιακά έργα, μια τεχνολογία που αναπτύσσεται ταχέως στο πλαίσιο της στρατηγικής της EDPR. Η εταιρεία συνέχισε να αναπτύσσει αιολικά έργα – με 162 MW εγκατεστημένα – και έθεσε σε λειτουργία τα πρώτα 16 MW αποθήκευσης, μια ακόμη τεχνολογία που θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων απαλλαγής από τον άνθρακα.

• Η έντονη δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα των PPAs (πράσινα συμβόλαια) με εταιρικές εταιρείες και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας της επέτρεψε να έχει ήδη εξασφαλίσει περίπου το 55% των προσθηκών που στοχεύουν μέχρι το 2026.

Οι απόψεις που αναφέρονται στο κείμενο είναι προσωπικές του αρθρογράφου και δεν εκφράζουν απαραίτητα τη θέση του SLpress.gr

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου από άλλες ιστοσελίδες χωρίς άδεια του SLpress.gr. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των 2-3 πρώτων παραγράφων με την προσθήκη ενεργού link για την ανάγνωση της συνέχειας στο SLpress.gr. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν νομικά μέτρα.

Ακολουθήστε το SLpress.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι