ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Γιωτόπουλος (ΕΝΕΕΠΙΘΕ): Πώς να μειώσεις το κόστος ενέργειας στο σπίτι σου

Γιωτόπουλος (ΕΝΕΕΠΙΘΕ): Πώς να μειώσεις το κόστος ενέργειας στο σπίτι σου, Φίλης Καϊτατζής

Από την συνέντευξη του προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης – Ενέργειας (ΕΝΕΕΠΙΘΕ) Βασίλειου Γιωτόπουλου: Ένδεια της χώρας σε τεχνικό προσωπικό.

Είμαι ικανοποιημένος που τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τα μέλη μας, να απεμπολούν συνήθειες του παρελθόντος και να υιοθετούν ενέργειες για την παγίωση υγιούς ανταγωνισμού στον κλάδο, υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης –Ενέργειας (ΕΝΕΕΠΙΘΕ) Βασίλης Γιωτόπουλος, στο αφιέρωμα Ενεργειακή Θωράκιση των κτιρίων.

-Σε τι συνίσταται η “πράσινη” επιχειρησιακή δραστηριότητα των μελών της ένωσης σας;

Μέλη της “ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.” είναι επιχειρήσεις που ασκούν βιομηχανική, βιοτεχνική ή άλλη επιχειρησιακή δραστηριότητα ειδών θέρμανσης, (συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), κλιματισμού και ειδών συμπαραγωγής θέρμανσης και ενέργειας. Η Ένωση αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% των επιχειρήσεων θέρμανσης και ψύξης της χώρας.

Ο κλάδος μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εφαρμογής των αλλαγών, από την ανάπτυξη ενεργειακά πιο αποδοτικών συστημάτων μέχρι και την ενσωμάτωση έξυπνων τεχνολογιών. Ως εκπρόσωποι της άνεσης και της βιωσιμότητας, η συλλογική μας ευθύνη είναι να υποστηρίζουμε αυτές τις εξελίξεις και να ηγούμαστε στο δρόμο για ένα πράσινο μέλλον. Η ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε αποτελεί έναν κρίκο για τη συνεργασία, μια “πλατφόρμα” όπου ανταλλάσσονται ιδέες και σφυρηλατούνται συνεργασίες, ενισχύοντας τον αντίκτυπό μας στην κοινωνία.

-Ποιες είναι οι προτάσεις σας για περιορισμό του ενεργειακού κόστους και κατανάλωσης στα κτίρια – “πράσινες” λύσεις

Σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η πιο εύκολη και συμφέρουσα παρέμβαση ανακαίνισης, από πλευράς απόσβεσης κεφαλαίων, για τα περισσότερα ελληνικά σπίτια, είναι η εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος θέρμανσης. Καθώς με χαμηλότερο αρχικό κεφάλαιο κτήσης, εξοικονομούμε μεγαλύτερο κόστος χρήσης, ενώ επιτυγχάνουμε πολύ χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Χωρίς αυτό να σημαίνει, πως για τον ουσιαστικό περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος των κτιρίων οι παρεμβάσεις, όπως η θερμομόνωση της τοιχοποιίας, ή αλλαγή των κουφωμάτων δεν είναι εξίσου επιτακτικές.

Αν λοιπόν, θέλαμε να κατατάξουμε τις παρεμβάσεις με γνώμονα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την απόδοση κεφαλαίων, τότε πρώτες θα ήταν οι παρεμβάσεις στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, όπως η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας ή λέβητα αερίου συμπύκνωσης. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εναλλακτικές λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας που μπορεί να λειτουργήσει υποβοηθητικά προς τα παραπάνω συστήματα, είναι η ηλιοθερμία.

Επιπλέον χρήσιμα είναι τα συστήματα εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας που μας βοηθούν να ανανεώσουμε τον εσωτερικό αέρα, διατηρώντας την ενέργεια του εσωτερικού χώρου. Η εγκατάσταση αυτοματισμών και κεντρικών ελεγκτών ενεργειακής διαχείρισης των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού σε συνδυασμό με τον υπόλοιπο εξοπλισμό συντελούν στην μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας ενός κτιρίου και αναβαθμίζουν την ενεργειακή ταυτότητα ενός συστήματος θέρμανσης στην μέγιστη δυνατή κλάση.

Μερικές σημειακές παρεμβάσεις στο σπίτι που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμησης ενέργειας είναι οι εξής:

 •  Διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στον χώρο

Η επιλογή μιας σταθερής θερμοκρασίας καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας με μικρές θερμοκρασιακές αποκλίσεις όταν οι χώροι δεν κατοικούνται, μπορεί να επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση. Η τοποθέτηση ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού θερμοστάτη που διαθέτει χρονο-προγραμματισμό αυτόματης μετάβασης από την περίοδο υψηλής θερμοκρασίας στην περίοδο χαμηλής μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

 • Αντικατάσταση συμβατικών κυκλοφορητών με νέους ηλεκτρονικούς υψηλής ενεργειακής απόδοσης τεχνολογίας Inverter

Η πλειονότητα των εγκαταστάσεων θέρμανσης διαθέτουν κυκλοφορητές παλιάς τεχνολογίας χαμηλής ενεργειακής απόδοσης και υψηλής κατανάλωσης ρεύματος.

 • Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων και θερμοστατικών κεφαλών

Δεδομένου ότι κάθε χώρος ενός κτιρίου είναι τελείως ξεχωριστός με διαφορετικές θερμικές απαιτήσεις, η λύση είναι οι θερμοστατικές κεφαλές. Οι θερμοστατικές κεφαλές τοποθετούνται τοπικά επάνω σε κάθε θερμαντικό σώμα ξεχωριστά. Έτσι κάθε θερμαντικό σώμα γίνεται ανεξάρτητο και απομονώνεται αυτόματα όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, την στιγμή που οι υπόλοιπου χώροι που έχουν ανάγκη θέρμανσης συνεχίζουν να λειτουργούν. Έτσι όταν το κτίριο έρθει σε θερμική ισορροπία θα λειτουργεί μικρότερο μέρος του συνολικού συστήματος επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση καυσίμου που μπορεί να φτάσει και το 30%.

 • Αποφυγή υπερ-διαστασιολόγησης των συστημάτων

Τα συστήματα θέρμανσης σχεδιάζονται για να καλύψουν την δυσμενέστερη κλιματολογική συνθήκη της συγκεκριμένης εφαρμογής. Ακόμη λοιπόν και στην περίπτωση όπου η μελέτη θέρμανσης έχει γίνει ιδανικά, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές, χωρίς καμία υπερ-διαστασιολόγηση, το 100% της ισχύος του συστήματος απαιτείται μόνο για πολύ μικρή χρονική περίοδο του χειμώνα, ενώ το υπόλοιπο χρονικό διάστημα είναι ήδη μεγαλύτερο από ότι χρειάζεται.

 • Θερμομόνωση σωληνώσεων

Ακούγεται ίσως η πιο απλή επέμβαση αλλά παρά ταύτα παραμένει η λιγότερο προτιμητέα. Η θερμομόνωση όλων το εμφανών σωληνώσεων ενός δικτύου διανομής στο σύστημα θέρμανσης πέραν του χαμηλού κόστους και της εύκολης τοποθέτησης, θα συνεισφέρει επιπρόσθετα στην εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης.

 • Σωστή τοποθέτηση των θερμοστατών χώρων

Οι θερμοστάτες πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία που δεν επηρεάζονται από ανοίγματα και κατ’ επέκταση οδηγούν το σύστημα θέρμανσης σε εσφαλμένη λειτουργεία και υπερκατανάλωση.

 • Τακτικός έλεγχος και συντήρηση

Η συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας μιας εγκατάστασης με σκοπό την διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης της και την έγκαιρη πρόληψη πιθανών προβλημάτων συντελεί σημαντικά στην αποφυγή υπερκατανάλωσης καυσίμου.

-Τι συμβουλεύετε τους καταναλωτές για τα επιδοτούμενα προγράμματα τι να προσέχουν;

Τα επιδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και ειδικά τα προγράμματα “Εξοικονομώ κατ’ οίκον” σίγουρα έχουν βοηθήσει τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς αποτέλεσαν το εφαλτήριο για πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους. Ωστόσο, σίγουρα υπάρχουν αρκετά σημεία στον σχεδιασμό αυτών των προγραμμάτων που θα μπορούσαν να βελτιωθούν καθιστώντας τα ακόμη πιο αποδοτικά από ότι σήμερα.

Οι καταναλωτές που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε οποιοδήποτε επιδοτούμενο πρόγραμμα, θα πρέπει πρωτίστως: Να στοχεύουν σε παρεμβάσεις που θα τους προσφέρουν την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή αναβάθμιση, συγκριτικά με το αρχικό κόστος επένδυσης και θα συμβάλουν μελλοντικά σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας για την θέρμανση και ψύξη της κατοικίας τους μειώνοντας ουσιαστικό το ετήσιο κόστος των λογαριασμών ενέργειας.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να προτιμούν αξιόπιστες εταιρίες με εμπειρία στο χώρο, που προσφέρουν πιστοποιημένα προϊόντα και μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης και μετά την τοποθέτηση ενός συστήματος, σε όλο τον κύκλο ζωής του. Η επιλογή αδειοδοτημένων και πιστοποιημένων εγκαταστατών και τεχνιτών είναι εξίσου καίριας σημασίας. Τα μέλη μας και οι συμβεβλημένοι με αυτά επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία, διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και τεχνογνωσία για να μπορούν να προσφέρουν τις πλέον αξιόπιστες λύσεις.

-Εκτιμάται ότι χρήζουν βελτίωσης τα προγράμματα ενεργειακής απόδοσης;

Η Ένωση παρακολουθεί και επεμβαίνει διαχρονικά στα θέματα που αφορούν τα επιδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής απόδοσης, επιδιώκοντας να διατηρεί μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεδομένης της συσσωρευμένης εμπειρίας και τεχνικής γνώσης των μελών της, έχει καταφέρει με τα χρόνια να αναδειχθεί σε έναν αξιόπιστο συνομιλητή του υπουργείου.

Οι προτάσεις μας όλα αυτά τα χρόνια εστιάζουν κυρίως, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της υψηλότερης αποδοτικότητας των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης που αφορούν τα συστήματα ψύξης και θέρμανσης. Για παράδειγμα έχουμε προτείνει να λαμβάνονται υπόψιν και να επιδοτούνται πλήρως, παρεμβάσεις αναβάθμισης της εσωτερικής εγκατάστασης (τοποθέτηση μονάδων FanCoils, ενδοδαπέδιας θέρμανσης, αντικατάσταση υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων με νέα υψηλότερης απόδοσης και απαρχαιωμένα δίκτυα σωληνώσεων), οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά, προς το καλύτερο, τον βαθμό απόδοσης των συστημάτων που χρησιμοποιούν ως πηγή ενέργειας αντλίες θερμότητας ή λέβητες αερίου τεχνολογίας συμπύκνωσης. Μέχρι στιγμής έχουμε εισακουστεί μόνο όσον αφορά τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης που όμως δεν επιδοτούνται στο 100%.

Άλλες προτάσεις της ένωσης αφορούν σε θέματα:

 • Ενίσχυσης του νομοθετικού πλαισίου και εναρμόνισης των εθνικών πλαισίων με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
 • Βελτίωσης των διαδικασιών για την ταχύτερη ολοκλήρωση των αιτημάτων, προκειμένου να επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα των ταμειακών κενών των επιχειρήσεων.
 • Τεχνικά ζητήματα συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που σχετίζονται και επηρεάζουν σημαντικά (σε βαθμό στρέβλωσης ορισμένες φορές) τον τρόπο κατάταξης και επιδότησης αυτών των παρεμβάσεων.
 • Πιστοποιήσεων και διακίνησης παράνομων προϊόντων.

-Είστε ικανοποιημένος από την προσαρμογή των επιχειρήσεων του κλάδου στις νέες απαιτήσεις και πόσο συμβάλλει αυτό στην ανταγωνιστικότητα;

Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας απαρτίζονται από καταρτισμένους και ενσυνείδητους επαγγελματίες. Ωστόσο το συνεχώς εναλλασσόμενο οικονομικό περιβάλλον και οι αυξανόμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις, θέτουν συνέχεια νέες προκλήσεις στις εταιρείες μας και απαιτούν μεγάλες επενδύσεις από εκείνες για να είναι εναρμονισμένες με τα νέα πρότυπα. Είμαι ωστόσο ικανοποιημένος που τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τα μέλη μας, να απεμπολούν συνήθειες του παρελθόντος και να υιοθετούν ενέργειες για την παγίωση υγιούς ανταγωνισμού στον κλάδο. Σε αυτό έχει σίγουρα συμβάλει καθοριστικά η Ένωση καθώς μέσω αυτής, τα μέλη ενημερώνονται για τις τρέχουσες τάσεις και συνθήκες της αγοράς ενώ καλλιεργείται συλλογικό πνεύμα.

-Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει ο κλάδος σας;

Ο κλάδος μας αυτή την περίοδο βρίσκεται σε μια αναπτυξιακή πορεία καθώς η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, αποτελεί το επίκεντρο και τον ουσιαστικότερο στόχο, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, δεδομένης της αυξανόμενης αγοράς, προσελκύονται όλο και μεγαλύτερες εταιρείες λιανικής πώλησης στον χώρο, γεγονός που μελλοντικά πιθανόν να αποτελέσει δυνητικό κίνδυνο για τις μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου.

Το κυριότερο πρόβλημα όμως, που απασχολεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, αποτελεί η ένδεια της χώρας σε εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, η οποία δημιουργεί μια ανασφάλεια για το μέλλον του κλάδου. Ο συνδυασμός του πεπερασμένου αριθμού προσωπικού, σε συνάρτηση με την συνεχώς αυξανόμενη δραστηριότητα δημιουργεί bottleneck, με αποτέλεσμα την παράταση των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης των έργων και υπαρκτό τον κίνδυνο χρήσης μη εξειδικευμένου προσωπικού για την ταχύτερη διεκπεραίωσή τους.

Βασικό ζητούμενο για την Ένωση είναι η κινητοποίηση και o προσανατολισμός των νέων, να επιλέξουν επαγγέλματα που σχετίζονται με τον ενεργειακό κλάδο καθώς και να εξασφαλίσουμε τη δια βίου εκπαίδευση και πιστοποίηση των επαγγελματιών και τη συνεχή ενημέρωσή τους για νέα προϊόντα και τεχνολογίες.

Οι απόψεις που αναφέρονται στο κείμενο είναι προσωπικές του αρθρογράφου και δεν εκφράζουν απαραίτητα τη θέση του SLpress.gr

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου από άλλες ιστοσελίδες χωρίς άδεια του SLpress.gr. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των 2-3 πρώτων παραγράφων με την προσθήκη ενεργού link για την ανάγνωση της συνέχειας στο SLpress.gr. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν νομικά μέτρα.

Ακολουθήστε το SLpress.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι