Η GRID TELECOM και η QUADRIVIUM ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη νέου καλωδιακού σταθμού προσαιγιάλωσης ανοικτής πρόσβασης στην Κρήτη

Η GRID TELECOM και η QUADRIVIUM ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη νέου καλωδιακού σταθμού προσαιγιάλωσης ανοικτής πρόσβασης στην Κρήτη

H Grid Telecom, θυγατρική εταιρεία και φορέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και η Quadrivium Digital, ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία ενός νέου καλωδιακού σταθμού προσαιγιάλωσης ανοικτής πρόσβασης στα Χανιά της Κρήτης

Ο καλωδιακός σταθμός θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της κατασκευής ενός νέου Data Center αρχικής χωρητικότητας 20 MW που θα αναγερθεί από την Quadrivium και θα λειτουργεί ταυτόχρονα ως κόμβος διασύνδεσης για την προσαιγιάλωση διεθνών υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων οπτικών ινών από την Ασία και την Αφρική, τα οποία θα διασχίζουν την Ανατολική Μεσόγειο. Ο κόμβος θα διασυνδέει την Ελλάδα και την περιοχή των Βαλκανίων – Μεσογείου με την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ, την Κύπρο, την Αίγυπτο, τις χώρες του Αραβικού Κόλπου και άλλους προορισμούς ανατολικά, νότια και δυτικά.  

Η Grid Telecom και η Quadrivium Digital θα προσφέρουν υπερσύγχρονες υποδομές και προηγμένες υπηρεσίες για την ασφαλή προσαιγιάλωση και λειτουργία των νέων υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων στην Κρήτη, επιτυγχάνοντας ισχυρή εφεδρεία, προηγμένη κυβερνοασφάλεια και υψηλή αξιοπιστία.  

Οι νέες εγκαταστάσεις θα συνδυάζουν παγκοσμίου επιπέδου υποδομές προσαιγιάλωσης καθώς και αξιόπιστες λύσεις συστέγασης σε ένα Data Center ανοικτής πρόσβασης, με πιστοποίηση στη βαθμίδα Tier III+. 

Σε ό,τι αφορά τις παράκτιες εγκαταστάσεις, θα κατασκευαστούν οκτώ υποθαλάσσιοι αγωγοί με δυνατότητες για πολλαπλά φρεάτια προσαιγιάλωσης. Τα καλωδιακά συστήματα που θα προσαιγιαλώνονται, θα διέρχονται μέσω των προστατευμένων υποθαλάσσιων αγωγών και θα διασυνδέονται μέσω χερσαίων οπτικών ζεύξεων στον νέο καλωδιακό σταθμό, εντός του Data Center της Quadrivium.   

Η Grid Telecom και η Quadrivium πρωτοπορούν μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων συμπληρωματικών υποδομών που θα αποτελέσουν σημείο υποδοχής των νέων διεθνών υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων ενώ θα παρέχονται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης σε επίπεδο υποδομών και επιχειρησιακών εφαρμογών. Στο πλαίσιο του έργου, η Grid Telecom θα προσφέρει συνδεσιμότητα χαμηλής υστέρησης μεταφοράς δεδομένων, και διασυνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων, μέσω εναλλακτικών χερσαίων και υποθαλάσσιων οδεύσεων οπτικών ινών, με όλα τα υφιστάμενα και νέα Data Centers στην Κρήτη, την ηπειρωτική Ελλάδα και σε γειτονικές χώρες, αξιοποιώντας τις δυνατότητές της ως ουδέτερος περιφερειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή. 

 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε: 

«Η παρουσία της Ελλάδας στον ψηφιακό χάρτη της περιοχής ενισχύεται σημαντικά από τη συνεργασία της θυγατρικής μας εταιρείας Grid Telecom με την Quadrivium. Με βασικό κόμβο την Κρήτη, η νέα τηλεπικοινωνιακή υποδομή θα συμβάλει στη δημιουργία ενός πρόσθετου διαδρόμου μεταφοράς δεδομένων με μεγάλη γεωπολιτική αξία ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ μέσα από τις υποδομές του, συνεχίζει να δημιουργεί συνέργειες και προστιθέμενη αξία για τη χώρα συμβάλλοντας στο ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό της». 

 Ο Πρόεδρος της Grid Telecom κ. Κώστας Αγαθάκης, ανέφερε: 

«Αναζητούμε συνεχώς τρόπους για να επεκτείνουμε στρατηγικά τις υπηρεσίες μας σε επίπεδο συνεργατών και πελατών. Σε αυτό το πλαίσιο, τα σχέδιά μας να συνεργαστούμε με την Quadrivium Digital για την κατασκευή ενός νέου σταθμού προσαιγιάλωσης τηλεπικοινωνιακών καλωδίων στην Κρήτη, θα υποστηρίξουν σημαντικά την υλοποίηση νέων, διεθνών εναλλακτικών οδεύσεων μεταφοράς δεδομένων. Επιπλέον, η συνέργεια αυτή θα ενισχύσει τον στρατηγικό ρόλο του νησιού ως κρίσιμου ψηφιακού κόμβου ανοικτής πρόσβασης στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια». 

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Quadrivium κ. Aditya Ayyagari, δήλωσε: 

«Τα Χανιά είναι το ανατολικότερο σημείο όπου τα διεθνή δίκτυα μπορούν να διασυνδεθούν με το ρυθμιστικό και εμπορικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χρόνους υστέρησης 10-15 ms, προς την Ελλάδα, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ και τις χώρες του Κόλπου –μειώνοντας στο μισό τις υστερήσεις μεταφοράς δεδομένων προς τη Μασσαλία. Η στρατηγική αυτή συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ και την Grid Telecom δημιουργεί μια συνδυασμένη λύση προσαιγιάλωσης και διασύνδεσης που βοηθά τις κοινοπραξίες υποθαλάσσιων καλωδίων να απαλλαγούν πλήρως από δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης καθώς και κατασκευής υποδομών προσαιγιάλωσης. Επιπλέον, η δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με άλλα υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα, περιφερειακούς παρόχους και ψηφιακές πλατφόρμες μέσα στο Data Center διασύνδεσης της Quadrivium, δημιουργεί ένα πλούσιο οικοσύστημα που συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, της Κρήτης και του Δήμου Χανίων». 

 Σχετικά με τον ΑΔΜΗΕ: 

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) είναι επιφορτισμένος με τη λειτουργία, τον έλεγχο, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας. Σχεδιάζει και υλοποιεί στρατηγικά έργα ύψους 5 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 10ετίας με στόχο την αναβάθμιση και επέκταση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Αυτά περιλαμβάνουν την ηλεκτρική ζεύξη Κρήτης-Αττικής που συμπληρώνεται με διπλά καλώδια οπτικών ινών, την ολοκλήρωση των διασυνδέσεων Κυκλάδων, καθώς και τις διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του ΒΑ Αιγαίου. Ο ΑΔΜΗΕ ανέλαβε πρόσφατα φορέας υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ Great Sea Interconnector,  δρομολογεί νέες διεθνείς διασυνδέσεις με την Ιταλία, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία  και ωριμάζει το project Green Aegean Interconnector, έναν νέο ηλεκτρικό διάδρομο μεταξύ Ελλάδας και Νότιας Γερμανίας για την μεταφορά καθαρής ενέργειας από την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο προς τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης της Κεντρικής Ευρώπης. 

 Σχετικά με την Grid Telecom 

Η Grid Telecom ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2019, είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και αποτελεί το όχημα του ΑΔΜΗΕ για την παροχή χονδρικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμοσμένων λύσεων σε εθνικούς και διεθνείς παρόχους. Διαθέτει εγχώριο χερσαίο και υποθαλάσσιο δίκτυο οπτικών ινών που ξεπερνά τα 4.000 χιλιόμετρα και αναμένεται σύντομα να ξεπεράσει τα 6.000 χιλιόμετρα, παράλληλα με την ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που υλοποιεί ο  Διαχειριστής, διασυνδέοντας τα ελληνικά νησιά με το κεντρικό δίκτυο. Η Grid Telecom διαθέτει επίσης ένα αναπτυσσόμενο διεθνές δίκτυο οπτικών ινών που υποστηρίζεται από ένα υπερσύγχρονο οπτικό δίκτυο DWDM, παρέχοντας υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων, καθώς και υπηρεσίες συνεγκατάστασης σε προστατευόμενες περιοχές στους υποσταθμούς του ΑΔΜΗΕ σε όλη την Ελλάδα  

 Σχετικά με την Quadrivium Digital: 

Η Quadrivium Digital είναι μια εταιρεία υποδομής που ιδρύθηκε το 2022 από μια ομάδα με δεκαετίες εμπειρίας στον κλάδο των Data Center. Η ομάδα της Quadrivium Digital διαθέτει τεχνογνωσία στη δημιουργία κέντρων διασύνδεσης με πυκνότητα δικτύου που καθίστανται σημαντικοί κόμβοι διαμετακόμισης και ανταλλαγής δεδομένων στην παγκόσμια αρχιτεκτονική διαδικτύου. Το χαρτοφυλάκιο των Data Centers διασύνδεσης της Quadrivium Digital, που δημιουργήθηκε στα τερματικά  σημεία υποθαλάσσιων καλωδίων σε πολλαπλές τοποθεσίες της EMEA, είναι ελκυστικό για κοινοπραξίες υποθαλάσσιων καλωδίων, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, παρόχους περιεχομένου και ψηφιακές πλατφόρμες.  

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: 

Email: [email protected]  

Οι απόψεις που αναφέρονται στο κείμενο είναι προσωπικές του αρθρογράφου και δεν εκφράζουν απαραίτητα τη θέση του SLpress.gr

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου από άλλες ιστοσελίδες χωρίς άδεια του SLpress.gr. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των 2-3 πρώτων παραγράφων με την προσθήκη ενεργού link για την ανάγνωση της συνέχειας στο SLpress.gr. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν νομικά μέτρα.

Ακολουθήστε το SLpress.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι