Ακυρώνεται η Συμφωνία των Πρεσπών μετά την κύρωσή της; - 6

Μάζης Ιωάννης
5231
Ακυρώνεται η Συμφωνία των Πρεσπών μετά την κύρωσή της; - 6, Ιωάννης Μάζης

Στο κείμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών (Μέρος Α, άρθρο 1ο, § 4, περίπτωση ε) αναφέρεται ρητώς ότι: «Το Δεύτερο Μέρος (Σ.Σ.: ΠΓΔΜ) θα ολοκληρώσει in toto τις συνταγματικές τροποποιήσεις έως το τέλος του 2018». Η ρήτρα αυτή, όμως, δεν ικανοποιήθη διότι το έτος 2018 παρήλθε άπρακτον ως προς την πλήρωση του συγκεκριμένου όρου, μη έχον εισέτι ολοκληρώσει και κυρώσει το μέρος των συνταγματικών αλλαγών που απαιτεί η Συμφωνία. Βάσει της Συνθήκης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών (Μέρος V Ακυρότης, Λήξις και Αναστολή της Εφαρμογής των Συνθηκών) εμπίπτει ακριβώς εις την περίπτωση της «Λήξεως» της ισχύος της διαδικασίας κυρώσεως της Συμφωνίας.

Προς την ιδίαν κατεύθυνση μας οδηγεί και η ανάγνωσις του Τμήματος ΙΙΙ (Λήξις και Αναστολή της εφαρμογής των Συνθηκών), άρθρου 54, εδαφίου (α) της Συνθήκης της Βιέννης, το οποίον αναφέρει ότι: «Η λήξις συνθήκης ή καταγγελίας αύτης δύνανται να λάβ[ει] χώραν: συμφώνως προς τας διατάξεις της Συνθήκης» άρα ερμηνεύει ο γράφων "συμφώνως προς τα διαλαμβανόμενα στο Μέρος Α, άρθρο 1ο, § 4, περίπτωση (ε) της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Επίσης, συμφώνως προς το άρθρο 60 της Συνθήκης της Βιέννης όπου και τίθεται το ζήτημα της «ουσιώδους παραβιάσεως» προκύπτει το δικαίωμα του ενδιαφερομένου συμβαλλομένου κράτους (Σ.Σ. στην περίπτωση της Ελλάδος) να θεωρήσει την συμφωνία λήξασα, ή να αναστείλει την εφαρμογή της). Επιπλέον, επικαλουμένη η Ελλάς όλες τις μέχρι σήμερα διατυπωθείσες αλυτρωτικού τύπου ερμηνείες του Ζ. Ζάεφ, αποτελούν ουσιώδη παραβίαση της Συμφωνίας έχοντας προκαλέσει ακόμη και την αντίδραση του λαμπρού νομικού και Προέδρου της Δημοκρατίας, κου Π. Παυλοπούλου, δύναται να θεωρήσει την Συνθήκη ως λήξασα.

Η νομικός Σοφία Νικολάου

Συμφώνως δε προς τη νομικό Σοφία Νικολάου: «Πέρα, [...], από την πολιτική προέκταση του ζητήματος, εδώ αναφύεται και το νομικό ζήτημα του κατά πόσο συνιστά 'ουσιώδη παραβίαση' η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Μπορεί να ακούγεται ασήμαντη λεπτομέρεια, σε επίπεδο, όμως, διακρατικών συμφωνιών, ακόμα και το κόμμα στο κείμενο μίας συμφωνίας οφείλει και πρέπει να τηρείται κατά γράμμα. Εν προκειμένω, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Μπορεί, όμως, κάποιος να το χρησιμοποιήσει για να ζητήσει την ακύρωση της Συμφωνίας; Και πως;

»Όπως μάθαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μετά τις 15 Ιανουαρίου (και την ψήφιση του σκοπιανού συντάγματος), ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της κύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Στο σενάριο της υπερψήφισης, ακολουθεί η κύρωση δια τυπικού νόμου από τη Βουλή. Προσβάλλεται ο τυπικός νόμος; Τον Ιούλιο του 2018, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, οι Παμμακεδονικές Ενώσεις προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωσή της. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε πως η Συμφωνία είναι κομμάτι της κυβερνητικής πολιτικής και δεν μπορεί να ελεγχθεί δικαστικά.

»Η μειοψηφία, όμως, στην απόφαση ήταν σαφής και διατρέχει πλείστες αποφάσεις του ανωτάτου ακυρωτικού: Όταν διάταξη διεθνούς συνθήκης, ή διάταξη τυπικού νόμου χρησιμοποιείται ως προκάλυμμα διατάξεων με ισχύ σε ατομικό επίπεδο, ή προσβάλει ένα ατομικό δικαίωμα, μπορεί να ζητηθεί η ακύρωσή τους ενώπιον του Δικαστηρίου. Εν προκειμένω και μετά την ψήφιση του Νόμου από τη Βουλή των Ελλήνων, θα πρέπει να ζητηθεί εκ νέου η ακύρωση της Συμφωνίας, αυτή τη φορά υπό τη μορφή που έλαβε ως νόμος του Κράτους.

Κι αν πάλι το Συμβούλιο της Επικρατείας θεωρήσει ανέλεγκτο τον τυπικό νόμο, κατά την πάγια νομολογία του, δεν μπορεί να πράξει το ίδιο και για τις κανονιστικές πράξεις που θα εκδοθούν, κατ’ ακολουθία του Νόμου και θα οριοθετούν συγκεκριμένα σημεία της Συμφωνίας, όπως είναι οι εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες. Και το 'νομικό' πάτημα αυτή τη φορά είναι ισχυρότατο: Τα Σκόπια δεν ολοκλήρωσαν in toto τις συνταγματικές αλλαγές μέχρι το τέλος του 2018, όπως όφειλαν. Κατά γενική αρχή του δικαίου, η μη τήρηση μιας προθεσμίας συνεπάγεται τον τερματισμό της συμφωνίας που την προβλέπει. Η Συμφωνία δεν υπάρχει πια!».

Το ζήτημα του προέδρου Ιβανώφ

Επίσης λόγω της ιδίας απαιτήσεως της αναγραφομένης εις το κείμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών (Μέρος Α, άρθρο 1ο, § 4, περίπτωση ε) αναφέρεται ρητώς ότι: «Το Δεύτερο Μέρος (Σ.Σ.: ΠΓΔΜ) θα ολοκληρώσει in toto τις συνταγματικές τροποποιήσεις έως το τέλος του 2018» προκύπτει ακυρότης, διότι η ολοκλήρωσις των εσωτερικών διαδικασιών κυρώσεως του κειμένου των συνταγματικών τροποποιήσεων συντελείται μετά την προσυπογραφή του κειμένου από τον Πρόεδρο της ΠΓΔΜ κ. Ιβανώφ, προς τον οποίον όμως δεν θα αποσταλεί καν το εν λόγω κείμενο, εάν αυτό έλθει προς κύρωση εις την Βουλή των Ελλήνων!

Θα χρειασθούν εκλογές εις την ΠΓΔΜ ώστε να αντικατασταθεί ο κ. Ιβανώφ και ο νέος Πρόεδρος να προσυπογράψει το κείμενον και να προβεί στην έκδοσή του εις το ΦΕΚ των Σκοπίων.Τότε ολοκληρούται η απαιτουμένη διαδικασία και τότε δύναται να έλθει προς κύρωση εις την Βουλήν των Ελλήνων. Άλλως η διαδικασία είναι άκυρος!

Η άσκηση βίας επί αντιπροσώπων του κράτους συνιστά παράβαση του άρθρου 51. Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ανέφερε ότι μετά την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του VMRO-DPMNE, η οποία αποφάσισε ομόφωνα να διαγράψει από το κόμμα τους βουλευτές που ψήφισαν υπέρ της πρότασης της κυβέρνησης για τροποποίηση του Συντάγματος.

«Οι βουλευτές αυτοί με απογοήτευσαν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι απογοήτευσαν το κόμμα και την πατρίδα. Πλέον θα πρέπει να ζουν με αυτό», είπε ο Μίτσκοσκι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων “MIA”. Σημείωσε ακόμα ότι σε ορισμένους από αυτούς τους βουλευτές μπορεί να δόθηκαν υποσχέσεις για άρση των εναντίον τους κατηγοριών (σ.σ. Βασίλεφσκι, Αρναούντοφ και Μούκοσκι κατηγορούνται για τα αιματηρά γεγονότα της 27ης Απριλίου 2017 στο Κοινοβούλιο) ή να τους προσφέρθηκαν χρήματα. Ωστόσο, τόνισε ότι αυτό δεν δικαιολογεί την στάση τους».

Η καταγγελία Μιλόσοσκι

Επίσης, ανάλογη καταγγελία έκαμε και ο βουλευτής του κόμματος και πρώην υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων Αντόνιο Μιλοσόσκι, που διαμηνύει ότι το κόμμα του θα ψηφίσει 'όχι' στις συνταγματικές αλλαγές. Σύμφωνα με τον Μιλοσόσκι, περίπου 15 βουλευτές του αντιπολιτευόμενου VMRO, έχουν λάβει κλήση από το γραφείο του Ειδικού Εισαγγελέα για διαφορετικές υποθέσεις μετά το δημοψήφισμα στα Σκόπια.

Ο Μιλοσόσκι υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δείχνει ότι ο θεσμός του Ειδικού Εισαγγελέα είναι πολιτικός και ότι οι κλητεύσεις έχουν στόχο να εξαναγκάσουν κάποιους βουλευτές να ψηφίσουν ενάντια στη θέληση του λαού στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. «Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για την υπόθεση, θα πω μόνο ότι είναι αβάσιμη» είπε ο Μιλοσόσκι, αποχωρώντας από το γραφείο του Εισαγγελέα.

«Ο χρόνος κλήτευσης, μετά το αποτυχημένο δημοψήφισμα είναι μια ένδειξη ότι το γραφείο του Ειδικού Εισαγγελέα είναι επιλεκτικό, ένας πολιτικός θεσμός που θέλει να ασκήσει πίεση στην αντιπολίτευση για να ψηφίσει για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η βούληση του λαού εξεφράσθη στο δημοψήφισμα και είναι πολύ πιο σημαντική από οποιαδήποτε πίεση. Θα ψηφίσω ενάντια σε οποιαδήποτε αλλαγή στο Σύνταγμα» τόνισε ο βουλευτής.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ειδικού Εισαγγελέα, ο Μιλοσόσκι πήγε εκεί, επειδή ήθελε να δει τα στοιχεία ενόψει της δήλωσής του για την υπόθεση. Ο Μιλοσόσκι είναι ο βασικός εκ των 12 κατηγορουμένων σε μια υπόθεση, στην οποία εμπλέκεται ο πατέρας του και ο πρώην δήμαρχος του Μπροντ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μιλοσόσκι χρησιμοποίησε την επιρροή του στον δήμαρχο του Μπροντ για να πουληθεί ένα κρατικό κτίριο στον πατέρα του.

Όμως, η προκήρυξη της δημοπρασίας ουδέποτε δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, ενώ ο πατέρας του Μιλοσόσκι πλήρωσε μόλις 11 ευρώ παραπάνω από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας. Επίσης, κατηγορείται ότι κατάφερε να εξαπατήσει το κτηματολόγιο για να καταχωρήσει το κτίριο στο όνομά του, ενώ του πουλήθηκε για 1,6 ευρώ το τετραγωνικό, σε μια περιοχή που η τιμή είναι τετραπλάσια.

Το Βαλκανικό Περισκόπιο

Αναφορικώς τώρα με τις επικρατούσες συνθήκες εις την πολιτικήν πραγματικότητα και το προσωπικόν ποινικόν περίγραμμα των οκτώ βουλευτών του VMRO, των ψηφισάντων υπέρ των συνταγματικών αλλαγών εις το πλαίσιο της αποδοχής της Συμφωνίας των Πρεσπών από το σκοπιανό Κοινοβούλιον, έχομε την εξής κατάσταση, την οποία μας μεταφέρει η Συντακτική Ομάδα του Βαλκανικού Περισκοπίου.

«Οκτώβριος 20, 2018. 19:19, Σκόπια. Όταν οι βουλευτές του VMRO-DPMNE φώναξαν 'ναι' στην αίθουσα του Κοινοβουλίου κατά την ψηφοφορία για τις συνταγματικές αλλαγές, η αστυνομία βρισκόταν έξω από τα σπίτια των βουλευτών για να τα διαφυλάσσουν. Τα σπίτια του Σάσο Βασιλέφσκι και του Λιούμπεν Αρναούντοφ στην Οχρίδα ήταν συνεχώς υπό την επίβλεψη της αστυνομίας. Το σπίτι του Κάρστο Μουκόσκι στο χωριό Βέβτσανι, βρίσκονταν υπό αστυνομική επιτήρηση.

»Το υπουργείο Εσωτερικών  εκτίμησε ότι οι βουλευτές και οι οικογένειές τους βρίσκονταν υπό απειλή μετά την ψηφοφορία κατά την οποία υποστήριξαν τις συνταγματικές αλλαγές. Συμπτωματικά ή όχι, οι περισσότεροι βουλευτές  ήταν αντίθετοι με την κομματική γραμμή του VMRO-DPMNE, καταψήφισαν, όμως, έπειτα από σοβαρές κατηγορίες  εναντίον τους από το κόμμα, γράφει το δημοσίευμα.

Οι οκτώ βουλευτές που ψήφισαν «Ναι»[είναι οι κάτωθι]: 1) Κάρστο Μουκόσκι, του VMRO-DPMNE: κατηγορείται για τα γεγονότα της 27ης Απριλίου 2) Λιούμπεν Αρναούντοφ, του VMRO-DPMNE: κατηγορείται για τα γεγονότα της 27ης Απριλίου 3) Σάσο Βασιλέφσκι, του VMRO-DPMNE: κατηγορείται για τα γεγονότα της 27ης Απριλίου 4) Ελιζαμπέτα Καντσέσκα-Μιλέφσκα, του VMRO-DPMNE: κατηγορείται από την Ειδική Εισαγγελέα για παράνομες χορηγήσεις (ήταν υπουργός Πολιτισμού του Γκρούεφσκι) 5) Βλαντάνκα Αβιρόβιτς: ο γιος της Βασίλιγε Αβιρόβιτς καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση με την κατηγορία της Ειδικού Εισαγγελέως για διαφθορά. 6) Ζέκερ Ραμζίλοβιτς: κατηγορούμενος της Ειδικής Εισαγγελέως για διαφθορά. 7) Νόλα Ισμαϊλόφσκα Στάροβα του VMRO-DPMNE. 8) Εμιλία Αλεξάντροβα του VMRO-DPMNE».

Δηλαδή, οι τρεις πρώτοι βουλευταί είναι υπόδικοι και οι δύο επόμενοι είναι υπόδικοι για υποθέσεις διαφθοράς! Όλως κατά σύμπτωση(!), όμως, μεταξύ των όρων τους οποίους έθεσαν οι ανωτέρω βουλευταί δια να παραχωρήσουν την θετικήν ψήφον των υπέρ των συνταγματικών αλλαγών ήτο και η: «Αποδοχή της πρωτοβουλίας του προέδρου της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, κ. Ζόραν Ζάεφ, όπως εκφράστηκε στην 61η  σύνοδο του Κοινοβουλίου στις 15 Οκτωβρίου 2018, για παραγραφή των αδικημάτων στα γεγονότα της 27ης Απριλίου 2017 στο Κοινοβούλιο (γνωστή ως ‘αιματηρή Πέμπτη’) και πλήρη εθνική συμφιλίωση».

Εξαγορά βουλευτών

Εδώ, είς κακόπιστος παρατηρητής θα ηδύνατο να διακρίνει μάλλον περίπτωσιν συγκεκαλυμμένης εξαγοράς βουλευτών με αντίτιμον την αμνηστίαν κακουργημάτων, η οποία εμπίπτει καταφανώς εις τις πρόνοιες του άρθρου 46, §1 και 2 (με δυνατότητα αναφοράς εις παράβασιν του εσωτερικού δικαίου των Σκοπίων και την "με καλή πίστη συμπεριφορά" αυτού), ή του άρθρου 49, περί «δολίας συμπεριφοράς», ή και ακόμη του Άρθρου 51 περί «ασκήσεως βίας» της Σύμβασης της Βιέννης «περί Δικαίου των Συνθηκών (του 1969)». Μάλλον επιβεβαιώνουν απολύτως τα καταγγελθέντα υπό του ΥΠΕΞ της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Οι βουλευτές του VMRO-DPMNE έθεσαν όρους δια την υπερψήφισιν των συνταγματικών αλλαγών. Αυτοί, εν συνόλω, συμπεριλαμβανομένου και αυτού περί «εθνικής συμφιλιώσεως», είναι οι εξής:

«Α. Αποδοχή τροποποιήσεως του Συντάγματος υπό την προϋπόθεση της εγγυήσεως της μακεδονικής ταυτότητας». Εδώ βεβαίως έχομε παραβίαση της «καλής πίστεως» σε θέματα αλυτρωτισμού από πλευράς Σκοπίων εις βάρος της Ελλάδος άρα παραβίαση των άρθρων 46, §1 και 2 (με δυνατότητα αναφοράς σε παράβαση των προβλεπομένων αναφορικώς «με καλή πίστη συμπεριφορά» αυτού), ή του άρθρου 49, περί «δολίας συμπεριφοράς».

«Β. Αποδοχή διατάξεως του Συντάγματος εγγυουμένη ότι εις περίπτωσιν αποτυχίας επικυρώσεως από πλευράς Ελλάδος και εμποδισθεί και πάλιν η ευρω-ατλαντική ενσωμάτωσις της Μακεδονίας, θα επέλθει η άνευ όρων ακύρωσις όλων των δεκτών συνταγματικών τροποποιήσεων που θα προκύψουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών». Το σημείο αυτό αποτελεί αναίρεση όλου του νοήματος της Συμφωνίας των Πρεσπών, όπως και μέγα μέρος των λόγων, για τους οποίους η Συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των δύο πλευρών! Συνεπώς ακυρώνει οιαδήποτε πρωτεραίαν διαδικασία και ιδίως την πρώτην προσυπογραφήν του κειμένου της Συμφωνίας από τους δύο ΥΠΕΞ Ελλάδος και Σκοπίων!

«Γ. Να υπάρξει σταδιακή αλλαγή του ονόματος δια την εσωτερικήν χρήσιν, ακολουθουμένης της διαδικασία της καταληγούσης εις την πλήρην ένταξιν της Δημοκρατίας της Μακεδονίας εις την ΕΕ». Το σημείον αυτό ακυρώνει πλήρως το erga omnes που αποτελεί σαφή πρόβλεψη της Συμφωνίας των Πρεσπών στο Μέρος 1, Άρθρο 1, §3 και βεβαίως αποτελεί ένα εκ των πλέον σημαντικών ζητημάτων τα οποία εκλήθη, υποτίθεται, να επιλύσει η Συμφωνία των Πρεσπών.

Καταληκτικώς, πρέπει να τονίσομε ότι όλα τα ανωτέρω αποτελούν απολύτως χρήσιμον υλικόν το οποίον η επομένη κυβέρνησις εθνικής ομοψυχίας και συναινέσεως οφείλει να χρησιμοποιήσει καταλλήλως ώστε να αποφύγει οδυνηρότατες συνέπειες επί των εθνικών συμφερόντων. Αυτό είναι το καθήκον της και το καθήκον όλων των Ελλήνων. Ακόμη και των διαφωνούντων βουλευτών, οι οποίοι εντός ολίγου θα καταλάβουν, καλοπίστως πάντοτε, το μέγα σφάλμα της κυρώσεως της ούτω κληθείσης Συμφωνίας των Πρεσπών.

Μέρος 1

Μέρος 2

Μέρος 3

Μέρος 4

Μέρος 5


Κατεβάστε ολόκληρη την ανάλυση του καθηγητή Ιωάννη Μάζη, Ακυρώνεται η Συμφωνία των Πρεσπών μετά την κύρωσή της;

Η δημοσιογραφία για να είναι αδέσμευτη-ανεξάρτητη πρέπει να χρηματοδοτείται κυρίως από τους αναγνώστες. Πρόκειται για κανόνα αποδεδειγμένης ισχύος. Εάν πιστεύετε ότι το SLpress.gr προσφέρει κάτι ξεχωριστό, ότι αξίζει να επιβιώσει και να βελτιωθεί, ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ το.
  • Οι απόψεις που αναφέρονται στο κείμενο είναι προσωπικές του αρθρογράφου και δεν εκφράζουν απαραίτητα τη θέση του SLpress.gr
  • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου από άλλες ιστοσελίδες χωρίς άδεια του SLpress.gr. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των 2-3 πρώτων παραγράφων με την προσθήκη ενεργού link για την ανάγνωση της συνέχειας στο SLpress.gr. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν νομικά μέτρα.