Οι στρατιωτικοί γιατροί δεν αξιολογούνται με επιστημονικά κριτήρια!

Καπούτσης Χρήστος
1826
Οι στρατιωτικοί γιατροί δεν αξιολογούνται με επιστημονικά κριτήρια!, Χρήστος Καπούτσης

Τα θέματα που σχετίζονται με την υγεία των πολιτών, την πρόληψη και θεραπεία νοσούντων, θα πρέπει είναι εκτός από σκοπιμότητες και «παιχνίδια», είτε κομματικά (αξιολόγηση ιατρικού προσωπικού με κομματική ταυτότητα), είτε κερδοσκοπικά (φαρμακευτικές εταιρείες , επιχειρήσεις στο χώρο της υγείας). «Υγείας νόσος γαρ γείτων ομότοιχος» (Η υγεία με τη νόσο είναι γείτονες σε μεσοτοιχία), μας προειδοποιεί από τα βάθη των αιώνων ο μεγάλος μας τραγικός ο Αισχύλος. Αυτό ισχύει και για τον χώρο των ενόπλων δυνάμεων, άρα είναι σημαντικό ζήτημα το πως αξιολογούνται οι στρατιωτικοί γιατροί.

Ο ανταγωνισμός ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων και κρατικών νοσοκομείων, θα πρέπει να εξαντλείται στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας προς τους πάσχοντες. Ωστόσο, θα πρέπει την ίδια στιγμή να αποκλείονται τα φαινόμενα κερδοσκοπίας, χρηματισμού οιασδήποτε μορφής του ιατρικού προσωπικού, αλλά και αθέμιτου συναγωνισμού στην επιλογή διευθυντών–κλινικαρχών στα κρατικά νοσοκομεία. Το "φακελάκι" στα ιδιωτικά θεραπευτήρια είναι καθεστώς, στο κρατικά νοσοκομεία υποτίθεται απαγορεύεται, στα στρατιωτικά νοσοκομεία είναι αδιανόητο!

Τα στρατιωτικά νοσοκομεία θα περιμέναμε να ήταν εκτός της εμβέλειας κερδοσκοπικών σκοπιμοτήτων, που ενίοτε εκδηλώνεται μέσω της "υπόγειας" και σαφώς παραπλανητικής, υποβάθμισης των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουν. Θεωρούμε ακόμη αδιανόητο, ο κομματισμός ή οι προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες, τα προνόμια της "κάστας", να έχουν το προβάδισμα στην αξιολόγηση των στρατιωτικών γιατρών και όχι η επιστημονική τους κατάρτιση.

Θα περιμέναμε μάλιστα, προσωπικά ζητήματα αμιγώς στρατιωτικά (χρόνος διοίκησης, αρχαιότητα, πτυχίο Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου κ.ά), φυσικά να λαμβάνονται υπόψη, αλλά να μην υπερτερούν των επιστημονικών προσόντων κατά την αξιολόγηση των στρατιωτικών γιατρών. Εάν δηλαδή ένας στρατιωτικός κατέχει διδακτορικό ή έχει μετεκπαιδευτεί ή έχει αναγνωρισμένο έργο στην αντιμετώπιση βαριών περιστατικών υγείας ή διαθέτει επιστημονική εμπειρία στον τομέα ειδικότητας θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν των αρμοδίων αξιολογητών.

Πρόσφατα, εκδόθηκε μια Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 2855 β’ 5 Ιουλίου 2019, για τις διευθύνσεις κλινικών στρατιωτικών νοσοκομείων και προϊστάμενων.

  • Πρώτη παρατήρηση είναι ότι αυτή η Υπουργική απόφαση, που είναι καθοριστική για την λειτουργία των Στρατιωτικών νοσοκομείων, εκδόθηκε στις 5 Ιουλίου 2019, δηλαδή μόλις 2 μέρες πριν από την προκήρυξη των Βουλευτικών εκλογών!
  • Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι δεν έχει ανακληθεί ακόμη ή δεν έχει αντικατασταθεί από νέα Υπουργική Απόφαση, παρότι έχουμε νέα Κυβέρνηση, που θα διορθώνει τις σοβαρές «αστοχίες» της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Πως αξιολογούνται οι διευθυντές

Ας δούμε όμως κάποια από τα όσα περιλαμβάνει η ισχύουσα υπουργική απόφαση με την υπογραφή του πρώην αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα, σκληροπυρηνικού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ (τέως Γενικός Γραμματέας), που ωστόσο, δεν κατόρθωσε να επανεκλεγεί Βουλευτής. Θα αναφερθούμε μόνο στην αξιολόγηση και επιλογή Διευθυντών Κλινικών σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

Πως μοριοδοτούνται άραγε οι γιατροί του Ελληνικού Στρατού; Σύμφωνα με την ισχύουσα υπουργική απόφαση, η ολοκλήρωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σχετική με το αντικείμενο προσφέρει 5 μόρια ενώ εάν το αντικείμενο της διατριβής δεν είναι συναφές τότε δίνει τα μισά μόρια, δηλαδή 2,5.

Η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο της ειδικότητας του υποψηφίου δίνει 2 μόρια. Εφόσον ο μεταπτυχιακός τίτλος δεν σχετίζεται με την ειδικότητα του υποψηφίου αλλά με γενικότερα θέματα υγείας προσφέρει 1 μόριο. Το σύνολο των μορίων για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τα 4. Οπότε είμαστε καλά μέχρι εδώ; Φυσικά και όχι!

Ο λόγος είναι ότι ένας χρόνος σε θέση επιτελική (γιατρός επιτελής στο ΓΕΣ), δίνει περισσότερα μόρια από ότι αν έχεις διδακτορική διατριβή! Η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2855β’), θα έπρεπε να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μεγάλων επιτευγμάτων της διαρκώς εξελισσόμενης ιατρικής επιστήμης. Όμως, αντί να επιβραβεύει την εμπειρία του γιατρού για λεπτές εξειδικευμένες χειρουργικές ικανότητες, προσθέτει αξιολογικά στοιχεία περί της στρατιωτικής αρχαιότητας και μάλιστα υπέρτερα των ιατρικών προσόντων των προς αξιολόγηση στρατιωτικών γιατρών.

Η υπηρεσία ενός στρατιωτικού γιατρού εκτός νοσοκομείου σε κάποιο επιτελικό γραφείο προσμετράται περισσότερο από την υπηρεσία σε κλινική. Έξι μήνες στην υπηρεσία της γραφειοκρατίας, ισούται με ένα μεταπτυχιακό και ένας χρόνος επιτελής με ένα διδακτορικό! Αν αυτό το "φωτογραφικό" μέτρο δεν είναι ο ορισμός της κομματικής "αξιοκρατίας", τότε τι είναι; Και μιλάμε, για την επιλογή διευθυντών κλινικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία.

Να δούμε τι συμβαίνει με την αρχαιότητα μεταξύ των υποψηφίων για την πλήρωση συγκεκριμένης θέσης διευθυντή κλινικής. Ο νεότερος υποψήφιος αξιωματικός λαμβάνει 1 μόριο, ενώ οι αρχαιότεροι του μοριοδοτούνται με αριθμό μορίων ο οποίος αυξάνεται κατά ένα ανά υποψήφιο ανάλογα με τη θέση του στη σειρά αρχαιότητας. Επομένως, η αρχαιότητα (ημερομηνία απόφοιτης από τη Στρατιωτική Σχολή), προηγείται στην επιλογή διευθυντή κλινικής, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα επιστημονικά κριτήρια!

Μείωση θητείας

Η δε μείωση της θητείας των διευθυντών πηγαίνει σε τρία, από τέσσερα χρόνια. Προβλέπεται η κατάργηση της βαθμίδας του αναπληρωτή διευθυντή, με αποτέλεσμα η κλινική να αποτελεί "φέουδο" του εκάστοτε διευθυντή, χωρίς τη δυνατότητα υπεύθυνου "διαφορετικού" επιστημονικού λόγου και ελέγχου, στο πλαίσιο όχι του ανταγωνισμού, αλλά της εύρυθμης λειτουργίας της κλινικής.

Και το χειρότερο: Με βάση την ισχύουσα διαδικασία, ο κατέχων τη θέση του διευθυντή, βαθμολογεί ανάλογα τους "επικίνδυνους" συνυποψηφίους του για να μη μπορούν να είναι υποψήφιοι στην επόμενη εκλογή διευθυντή κλινικής, ενώ θα έπρεπε, η αξιολόγηση να γίνεται από τον διευθυντή του νοσοκομείου (που είναι γιατρός ανώτατος αξιωματικός) με βάση τα πραγματικά περιστατικά (ίαση, επιτυχείς ή ανεπιτυχείς χειρουργικές επεμβάσεις θάνατοι ασθενών κ.ά)

Επομένως, οι διαδικασίες για την ανάδειξη διευθυντών κλινικών των στρατιωτικών νοσοκομείων θα πρέπει να ανασταλούν μέχρι να εκδοθεί νέα υπουργική απόφαση, που θα διορθώνει τις στρεβλώσεις της υφιστάμενης. Πρόκειται για πολύ σοβαρό θέμα, αφού αφορά την περίθαλψη, όχι μόνο των στρατιωτικών, αλλά και όσων δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με ανυποχώρητο στόχο φυσικά, οι προσφερόμενες υπηρεσίας υγείας στους νοσηλευόμενους να παραμείνουν σε ψηλά επίπεδα με βάση και τα νέα αξιολογικά επιστημονικά δεδομένα-κριτήρια.

Κλείνοντας, να αναφέρουμε και άλλο ένα κωμικοτραγικό που εμπεριέχεται στη νέα υπουργική απόφαση, το οποίο όμως έχει και μια πρωτοτυπία: Δεν προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται το εξής αδιανόητο. Με την προηγούμενη, την παλιά υπουργική απόφαση --που αντικατέστησε η "προεκλογική"-- έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις Διευθυντών Κλινικών στα στρατιωτικά νοσοκομεία, οι οποίες έχουν καλυφτεί σχεδόν στο σύνολό τους, μετά από την προβλεπόμενη αξιολόγηση, με θητεία 4 ετών.

Η νέα υπουργική απόφαση, δεν σέβεται την παλιά (δεν υπάρχουν μεταβατικές) και προκηρύσσει ξανά τις ίδιες θέσεις, όχι μόνο τις κενές, αλλά και σε αυτές που ήδη υπάρχουν
διευθυντές Κλινικών οι οποίοι μάλιστα βρίσκονται στο μέσο της θητείας τους! Αναμφίβολα δεν υπάρχει ανάλογο προηγούμενο. Απορώ, πως ο έγκριτος νομομαθής υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, επιτρέπει την κατάφωρη παραβίαση την νομιμότητας...

Η δημοσιογραφία για να είναι αδέσμευτη-ανεξάρτητη πρέπει να χρηματοδοτείται κυρίως από τους αναγνώστες. Πρόκειται για κανόνα αποδεδειγμένης ισχύος. Εάν πιστεύετε ότι το SLpress.gr προσφέρει κάτι ξεχωριστό, ότι αξίζει να επιβιώσει και να βελτιωθεί, ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ το.
  • Οι απόψεις που αναφέρονται στο κείμενο είναι προσωπικές του αρθρογράφου και δεν εκφράζουν απαραίτητα τη θέση του SLpress.gr
  • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου από άλλες ιστοσελίδες χωρίς άδεια του SLpress.gr. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των 2-3 πρώτων παραγράφων με την προσθήκη ενεργού link για την ανάγνωση της συνέχειας στο SLpress.gr. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν νομικά μέτρα.