Οδηγία της ΕΕ για το μητρώο ατόμων που συστήνουν επιχείρηση και ποιοί αποκλείονται ως διευθυντές

Ολονύχτια "παζάρια" έφεραν ιστορική πολιτική συμφωνία στην Ε.Ε για μεταναστευτικό και άσυλο

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την ενσωμάτωση οδηγίας της ΕΕ που μεταξύ άλλων στις συστάσεις εταιρειών αποκλείει ή αποδέχεται διευθυντές τους ανάλογα με το “ιστορικό” τους.

Σύμφωνα με την οδηγία, «τα κράτη μέλη θα πρέπει να βοηθούν τα πρόσωπα που επιθυμούν να συστήσουν εταιρεία ή να καταχωρίσουν υποκατάστημα παρέχοντας πληροφορίες μέσω της ενιαίας ψηφιακής θύρας και, κατά περίπτωση, στη διαδικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, με συνοπτικό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, σχετικά με τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις για τη σύσταση κεφαλαιουχικών εταιρειών, την καταχώριση υποκαταστημάτων, και την υποβολή πράξεων και στοιχείων, τους κανόνες όσον αφορά τον αποκλεισμό διευθυντών και μια περιγραφή των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων των διοικητικών διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων των εταιρειών.

»Όταν τηρούνται όλες οι διατυπώσεις η διεκπεραίωση θα πρέπει να πραγματοποιείται ταχέως. Ωστόσο, σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την εκπλήρωση των απαιτούμενων διατυπώσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ταυτότητα του αιτούντος, τη νομιμότητα της επωνυμίας της εταιρείας, τον αποκλεισμό ενός διευθυντή ή τη συμμόρφωση οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας ή εγγράφου με νομικές απαιτήσεις, ή σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει υποψία απάτης ή κατάχρησης, η σύσταση μπορεί να διαρκεί περισσότερο.

»Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία όλων των προσώπων που αλληλεπιδρούν με εταιρείες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποτρέπουν οποιαδήποτε δόλια ή καταχρηστική συμπεριφορά απορρίπτοντας τον διορισμό προσώπου ως διευθυντή εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την προηγούμενη συμπεριφορά του εν λόγω προσώπου στην επικράτειά τους, αλλά, όπου αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, και πληροφορίες που παρέχονται από άλλα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν πληροφορίες από άλλα κράτη μέλη.

»Η απάντηση μπορεί να περιλαμβάνει είτε πληροφορίες σχετικά με ισχύοντα αποκλεισμό είτε άλλες πληροφορίες όσον αφορά αποκλεισμό στο κράτος μέλος που έλαβε το αίτημα. Τέτοιου είδους αιτήματα για πληροφορίες θα πρέπει να είναι δυνατά μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να επιλέγουν τον βέλτιστο τρόπο συλλογής των εν λόγω πληροφοριών, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών από τυχόν μητρώα ή άλλους τόπους όπου αυτές αποθηκεύονται σύμφωνα με το οικείο εθνικό δίκαιο ή με τη δημιουργία ειδικών μητρώων ή ειδικών τμημάτων στα μητρώα επιχειρήσεων.

»Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να δημιουργεί την υποχρέωση να ζητούνται πληροφορίες αυτού του είδους σε κάθε περίπτωση. Επιπλέον, η δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό σε άλλο κράτος μέλος δεν θα πρέπει να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν ισχύοντες αποκλεισμούς σε άλλα κράτη μέλη».

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι επισης η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019, όσον αφορά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εμπορικού δικαίου (L 186).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ και europa.eu

Οι απόψεις που αναφέρονται στο κείμενο είναι προσωπικές του αρθρογράφου και δεν εκφράζουν απαραίτητα τη θέση του SLpress.gr

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου από άλλες ιστοσελίδες χωρίς άδεια του SLpress.gr. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των 2-3 πρώτων παραγράφων με την προσθήκη ενεργού link για την ανάγνωση της συνέχειας στο SLpress.gr. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν νομικά μέτρα.

Ακολουθήστε το SLpress.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι