Η dream team επιχειρηματικότητας που συστήνεται για κάθε δήμο

Η dream team επιχειρηματικότητας που συστήνεται για κάθε δήμο, Ηρακλής Γωνιάδης
Ακολουθήστε το SLpress.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι

Στο πλαίσιο πολιτικών που ασκούνται συνήθως από ένα Δήμο, ισχυριστήκαμε ότι είναι δυνατό να ενταχθούν και μέτρα ή δράσεις προς την κατεύθυνση υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας με σκοπό την ενίσχυση των εσόδων του, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και συνεπώς, εισοδημάτων για τους δημότες ώστε να παραμείνουν στην επικράτειά του, κατά το δυνατόν. Τηρώντας τη δέσμευσή μας να επανέλθουμε προτείνοντας οικονομικά ανώδυνες λύσεις, καταθέτουμε τα ακόλουθα:

Οποιασδήποτε πρωτοβουλίας επιβάλλεται να προηγηθεί η δημιουργία της κατάλληλης 5μελούς –προτείνεται- Ομάδας Διαχείρισης του έργου με συμμετοχή:

  1. Ενός υπαλλήλου του Δήμου άριστου γνώστη του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ώστε να βρίσκει τρόπους σύννομης υλοποίησης προτάσεων και ιδεών, αντί να αμύνεται ισχυριζόμενος ότι «αυτό δε γίνεται» .
  2. Εκπροσώπων τοπικών επαγγελματικών ενώσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας (2βάθμιας ή ΑΕΙ) των οποίων οι γνώσεις και η εμπειρία περί το επιχειρείν και την εκπαίδευση/κατάρτιση είναι απαραίτητες, όπως και ο συνδετικός τους ρόλος με την τοπική κοινωνία στην οποία αισθάνονται ότι οφείλουν ή είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν αφιλοκερδώς.
  3. Διοικητικού ή εκλεγμένου, ή και κοινής αποδοχής στελέχους ως επικεφαλής της ομάδας, εξουσιοδοτημένου από τον Δήμαρχο και το Δ. Συμβούλιο προκειμένου να ασκεί την απαραίτητη εξουσία με λογοδοσία. Εάν δε, υφίσταται “Κέντρο Επιχειρηματικότητας” ενδείκνυται η πλαισίωσή του από την προτεινόμενη ομάδα στην προσπάθεια της οποίας θα ενταχθούν και οι δικές του δράσεις, αν και συνήθως περιορίζεται στην ενημέρωση σχετικά με τρέχοντα προγράμματα επιδοτήσεων/επιχορηγήσεων. Ας ιδωθεί ως ευκαιρία αναβάθμισής του.

Το κέντρο επιχειρηματικότητας

Αποτελεί βασικό μηχανισμό άσκησης πολιτικής ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργεί ή θα στηθεί με την προοπτική της:

  • Επιχειρησιακής λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, αναζητώντας ευκαιρίες διασφάλισης κάθε είδους πόρων, είτε αφορά σε προγράμματα (εθνικά/διακρατικά) της ΕΕ, είτε σε χορηγίες/εισφορές σε χρήμα/υλικοτεχνική υποδομή/επιμόρφωση/συμβουλευτική, των δημοτών και των υφισταμένων επιχειρήσεων του τόπου, αλλά και κάθε τρίτου με κοινωνικές ευαισθησίες.
  • Στρατηγικής ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας του τόπου, της υποστήριξης της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των δημοτών και της ενίσχυσης των μελλοντικών πόρων του Δήμου με την περαιτέρω αξιοποίηση περιουσιακών του στοιχείων ευρισκομένων σε αδράνεια ή υπολειτουργία.
  • Χωρίς αποκλεισμούς στόχευση στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και της ανάδειξης του κοινωνικού ρόλου του επιχειρηματία, ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, ηλικία και εθνότητα.
  Ο "Κρόνος 1" αντάμειψε την Κύπρο – Βάζει τα γυαλιά σε Ελλάδα και ΕΕ

Η απαιτητικότητα του ρόλου του επιβάλλει την επιλογή του επικεφαλής με αυστηρά κριτήρια τεχνικών/επικοινωνιακών δεξιοτήτων, πόσο μάλλον αφού θα είναι και μέλος της προτεινόμενης ομάδας. Δηλαδή, είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί ένα στέλεχος που θα “κοιμάται και θα ξυπνά” με τη σκέψη στην αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου, ικανοποιητικά αμειβόμενο για τις χωρίς ωράριο υπηρεσίες του αλλά και για την υπαγωγή του κοινωνικού του κεφαλαίου στη διάθεση της δομής.

Ένα στέλεχος το οποίο, ίσως, θα μπορούσε να αναζητηθεί μέσα από τους δημότες μετά την περιγραφή της θέσης και τη δέουσα προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με αποστολή βιογραφικών στην διαπαραταξιακή (μέλη ή πρόσωπα της επιλογής τους) επιτροπή που θα στηθεί επί τούτου.

Η πρόταση σχεδίου

Η ομάδα θα προχωρήσει στη σύνθεση μιας πρότασης σχεδίου το οποίο θα κοινοποιήσει σε δημότες με κοινωνική ευαισθησία και εμπειρία στο επιχειρείν, καλώντας τους σε συγκεκριμένης διάρκειας συναντήσεις για την τελική του διαμόρφωση επί των δράσεων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συμφωνούμε ότι ίσως είναι η πιο δύσκολη φάση, αλλά τα εύκολα μας τα ‘χουν πάρει άλλοι, και γι’ αυτό χρειάζεται προσπάθεια και υπευθυνότητα ώστε να πεισθούν οι συμμετέχοντες ότι δεν αποτελεί κάποιο εκλογικό πυροτέχνημα του Δημάρχου ή της παράταξής του.

Πρόκειται για κάτι που αφορά σε όλη την τοπική κοινωνία, πέρα από κόμματα και μικροπολιτικές αλίευσης ψηφοφόρων, του οποίου η διάρκεια είναι βέβαιο ότι δε θα συμπέσει με την εκπνοή της θητείας της δημοτικής αρχής. Επιπλέον, θα ενισχυθούν οι πιθανότητες επιτυχίας του αν το αγκαλιάσουν οι δημότες ώστε να αποκτήσει μια δυναμική που να ξεπερνά τα στενά συμφέροντα κάποιας τοπικής κλίκας.

Το σχέδιο το οποίο θα προκύψει από την παραπάνω ζύμωση οφείλει να προβλέπει τις ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδομή (εξοπλισμένες αίθουσες σεμιναρίων, χώροι φιλοξενίας νεοφυών επιχειρηματιών με καινοτόμες ιδέες κλπ.) και σε ανθρώπινο δυναμικό (γραμματεία/τεχνικοί, εθελοντές ή υπάλληλοι του Δήμου, εισηγητές και σύμβουλοι με διάθεση προσφοράς σε εθελοντική βάση κλπ.), αλλά και το είδος των διαφόρων δράσεων με τις φάσεις υλοποίησής τους.

Οι περιλαμβανόμενες δράσεις δε θα εξαντλούνται μόνο σε επίπεδο “θεωρίας και κιμωλίας” αλλά θα προσβλέπουν και στην κατάθεση ιδεών από κάθε συμμετέχοντα με την αξιολόγησή τους από ενεργούς/συνταξιούχους επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων και ειδικούς συμβούλους, στη βάση ενός συνόλου κριτηρίων, με την προοπτική βράβευσης (με παροχές σε είδος) των καλύτερων. Βέβαια, θα προβλέπει διορθωτικές παρεμβάσεις, τόσο κατά την εφαρμογή, όσο και μετά το πέρας ενός εκάστου κύκλου.

  O πληθωρισμός στην Τουρκία σπάει τα κοντέρ - Στο 79,6% τον Ιούλιο

Προτείνεται να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα κληθεί (σε ειδική συνεδρίαση) να το στηρίξει αντιλαμβανόμενο ότι το μόνο αξιόλογο και πλεονάζων κεφάλαιο κατά την πορεία προς την εντάσεως διανοητικής εργασίας 4η Βιομηχανική Επανάσταση, είναι οι δημότες. Πιστεύουμε ότι θα ήταν πολύ καλό για την όλη προσπάθεια να προηγηθούν συναντήσεις της ομάδας με τους επικεφαλής των παρατάξεων ώστε να λάβουν γνώση και εκφέρουν γνώμη, αλλά και για να μη θεωρηθεί ότι το έργο της υποκινείται από τον Δήμαρχο και τούς δημοτικούς του συμβούλους και κυρίως, να μη ξαφνιαστούν κατά την κατάθεσή του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. από τον οποίο και θα διανεμηθούν αντίτυπα σ’ όλους.

Η εφικτότητά του

Για την περίπτωση που προκληθεί κάποιο πικρό μειδίαμα στη -δικαιολογημένη- σκέψη ότι αυτά δε γίνονται στην Ελλάδα, το επιχειρήσαμε με τον φίλο Ν. Βαρσακέλη Καθηγητή Βιομηχανικής Πολιτικής στο ΑΠΘ, με σχετική επιτυχία. Και τούτο διότι, παρά την μικρή υλικοτεχνική υποστήριξη και τη συμμετοχή των δημοτών (νέων κυρίως), τόσο στα σεμινάρια κατάρτισης, όσο και με κατάθεση ιδεών προς αξιολόγηση, η επιχειρηματικότητα αντιμετωπίστηκε από τη δημοτική αρχή ως μονοετούς καλλιέργειας κι όχι πολυετούς (ή έστω τετραετούς… θητείας) ώστε να δοθεί πίστωση στην απόπειρα, πλήττοντας την αξιοπιστία και ημών των ίδιων.

Να γιατί θεωρούμε απαραίτητη συνθήκη εμπλοκής κάθε διατεθειμένου να συμμετέχει υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη συλλογική αυτή προσπάθεια, όπως και τη δέσμευση της δημοτικής αρχής για την τήρηση των υπεσχημένων έστω και με επιμήκυνση της περιόδου, ποτέ, όμως, ματαίωση η οποία δυσκολεύει “τα μάλα” την… παλινόρθωση καθώς περισσεύει η καχυποψία.

Σε επόμενο κείμενό μας θα παρουσιάσουμε τις δυνητικές δράσεις του Δήμου στο πλαίσιο της θεσμικής του –πιστεύουμε– λειτουργίας ώστε να μην εξαντλήσουμε την προσπάθειά μας σε επίπεδο “θεωρίας και κιμωλίας” μόνο.

  • Οι απόψεις που αναφέρονται στο κείμενο είναι προσωπικές του αρθρογράφου και δεν εκφράζουν απαραίτητα τη θέση του SLpress.gr
  • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου από άλλες ιστοσελίδες χωρίς άδεια του SLpress.gr. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των 2-3 πρώτων παραγράφων με την προσθήκη ενεργού link για την ανάγνωση της συνέχειας στο SLpress.gr. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν νομικά μέτρα.
Ακολουθήστε το SLpress.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι