Η αναντιστοιχία του πολιτικού μας συστήματος

Σταύρος Λυγερός
324

Το ελληνικό πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τα πραγματικά μεγάλα θέματα και προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, κατασκευάζοντας μια ατζέντα ακόμη και προεκλογικά με μόνο στόχο την διατήρηση του . Οικονομία και Εθνικά θέματα δεν αντιμετωπίζονται καν σε μια συζήτηση ουσίας, αλλά μιας άγονης μικροπολιτικής αντιπαράθεσης.