Αναβάθμιση ελληνικού αξιόχρεου από οίκο Scope Rating

-
99

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας σε Β+ από Β-, μεταβάλλοντας παράλληλα τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές.

Ο οίκος επικαλείται τη συμμόρφωση της χώρας με το πρόγραμμα προσαρμογής, τη βελτιωμένη δημοσιονομική επίδοση, την οικονομική σταθεροποίηση και το πιο ευνοϊκό πολιτικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τον οίκο, η αναβάθμιση βασίζεται σε τρεις παράγοντες.

Ο πρώτος αφορά στην εκτίμηση της Scope ότι η Ελλάδα θα ολοκληρώσει με επιτυχία το τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής, ο δευτερος έχει να κάνει με τη διαρθρωτική βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και ο τρίτος αφορά τη μειωμένη πολιτική αβεβαιότητα.