Κάτω από τις 100 μονάδες η διαφορά στο spread ελληνικών και ιταλικών ομολόγων

-
364

Για πρώτη φορά από το 2009, το spread του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου ιταλικού μειώθηκε κάτω των 100 μονάδων βάσης.

Σύμφωνα με το Bloomberg αυτό οφείλεται στις εντάσεις ενόψει της κατάρτισης του ιταλικού προϋπολογισμού και στις επικείμενες ανακοινώσεις των οίκων αξιολόγησης, που  διατηρούν την χώρα στο προσκήνιο.

Τον Σεπτέμβριο ενδέχεται να υπάρξει αντιπαράθεση μεταξύ της ιταλικής κυβέρνησης και της ΕΕ, ενώ πιθανολογείται και υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ιταλίας από τον οίκο Moody’s τον Οκτώβριο.